Dynamo -menetelmällä uusia nuorten tapahtumia Nuorisoseuroille

Dynamo -menetelmän avulla nuorten osallistava tapahtumatuotannon prosessi on mahdollista tuoda jokaiselle paikkakunnalle. Materiaali on koostettu kaikille meille, jotka työskentelemme nuorten kanssa.

Juuri päättyneessä Nuoret Etelä-Savon dynamoina -hankkeessa kehitettiin osallistavan tapahtumatuotannon Dynamo -menetelmä. Tuhdissa paketissa käydään videoiden ja podcast-jaksojen avulla läpi tapahtumatuotannon eri osa-alueita ja mahdollisuuksia nuorten osallisuuden lisääjänä.

Nuoret Etelä-Savon dynamoina oli Suomen Nuorisoseurojen hallinnoima ja Etelä-Savon ELY -keskuksen rahoittama ESR-hanke, jonka ytimessä olivat nuorten tekemät tapahtumat. Hankkeen aikana nuoret toteuttivat mm. katukulttuuriin keskittyvän PMK Track Festin Pieksämäelle ja päihteettömän Summer Vibes Clubin Mikkeliin.

Dynamo -toiminnan ja -menetelmän näkökulma on se, kuinka nuoret voivat lähteä ohjaajansa avustamana kehittämään uutta tapahtumaa omille kotikulmilleen. Hankkeen aikana nuoret sanoittivat moneen kertaan, kuinka he kokivat, että Dynamon kautta he pystyivät juurtumaan omaan kotikuntaansa.

Eräs nuori sanoitti kokemustaan seuraavasti: ”Se on myös hyvä tapa saada ystäviä. Koen, että olen saanut todella monia läheisiä ystäviä sen ryhmän kautta. Voi tutustua ihmisiin, keihin ei ole mitään mahdollisuutta muualla ystävystyä. Pääsee tekemään itselleen sitä, mitä itse haluaa tehdä, että oikeasti pääsee työstämään sitä, mitä SÄ ja sun ryhmä haluaa. Mun mielestä on tosi tärkeetä, että nuori saa oman äänensä ja sen, mitä se haluaa tehdä. 

Osallisuus on Dynamo -menetelmän ytimessä

Dynamo -menetelmä pyrkii vastaamaan aidosti kysymykseen, mitä nuoret omalla paikkakunnallaan haluavat. Millaisen tapahtuman nuoret itse haluavat tehdä ja millaiseen tapahtumaan paikkakunnan nuoret haluavat osallistua? 

Dynamo -toiminnan kautta on oivallinen tilaisuus kartoittaa nuorten tarpeita ja toisaalta kerätä myös uusia yhteistyökumppaneita. Toiminnan ydin on nuorten ryhmä, joka lähtee kehittämään kaltaiselleen, hyvin moninaiselle, kohderyhmälle uutta tapahtumaa. Nuorisokulttuurilla ei ole enää yhtä tai kahta nimittäjää, mutta nuorten viesti on kuitenkin selkeä: yhä edelleen halutaan kokoontua yhteen ja houkutella menoon mukaan myös ne, jotka eivät ole niitä porukan aktiivisimpia, sosiaalisia eläimiä.

Dynamo -menetelmä on jaettu nelikohtaiseen prosessiin, joka tukee ryhmän ohjaajaa osallistavan otteen ylläpitämisessä. Prosessissa käsitellään nuoren ryhmään kiinnittäminen, ryhmään tuleminen, ryhmään jääminen sekä ryhmän jälkeinen aika. Menetelmä pyrkii fokusoimaan ohjaajaa oikeisiin toimenpiteisiin, jotta ryhmästä voi muodostua kiinteä, luottamuksellinen tapahtumatuotannon yksikkö.

Kuvassa Nazia Asif

Dynamossa ohjaaja ohjaa ryhmää kohti onnistunutta ryhmäytymistä, minkä kautta voidaan saada ihmiset rohkeasti osallistumaan. Prosessi rakentaa vahvaa siltaa nuoren kohtaamiselle ja osallisuuden tunteen kokemiselle. Tapahtumatuotanto on mahtava alusta keskusteluille sekä yhteiselle päätöksenteon ja ongelmanratkaisun opettelulle.

Ohjaajan täytyy muistaa kuitenkin erottaa kaksi roolia itsessään ja varata osallisuuden toteutumiselle aikaa. Ohjaaja on tuottaja ja tuottaja on ohjaaja. Tuottaja tuo ryhmälle tietoa päätöksenteon tueksi ohjaajan antaessa ryhmäläisille tilaa kasvaa ja kehittyä tehtävänsä kanssa sekä tietenkin ihmisinä.

Uusi hanke tähtää ohjaajakoulutukseen

Ensimmäisen Dynamo -hankkeen aikana niin nuoret kuin aikuisetkin kuvasivat aika lailla hurmioituneena sitä fiilistä, kun oma valmis tapahtuma starttasi. Kuinka pääsi todistamaan sitä, miten palapeli, jota porukalla oli koottu välillä vääriäkin paloja yhdistellen, näki nyt päivänvalon. Se ja tapahtumapäivä selkeästi oikeuttivat jokaisessa Dynamo -tuottajaryhmässä sen ison työn, joka onnistuneen tapahtuman eteen oli tehty.

Dynamo -toimintaa päästään kehittämään edelleen uuden hankkeen, Nuorten Dynamo – Osallistavaa tapahtumatuotantoa Etelä-Savossa turvin. Kyseessä on Euroopan Unionin osarahoittama hanke, jonka kumppaneina ovat mm. Mikkeli, Savonlinna, Pieksämäki, Juva ja Mäntyharju. Yksi hankesuunnitelman tavoitteista on tehdä Dynamo -menetelmään perehdyttävä koulutuksen pilotointi keväälle 2025. Olemme päässeet todistamaan rinnalla kulkiessa niin mahtavia kasvutarinoita tapahtumatuotannon parissa, että haluamme ehdottomasti jakaa oppimaamme myös muiden kanssa.

”Dynamo sytyttää valon.” Pidämme sloganista kiinni, vaikka nuorempi väki ei olekaan polkenut valoa omaan pyöräänsä. Ohjaajat voivat kuitenkin päästä valaisemaan ja tuomaan energiaa mahdollistaessaan paikkakuntansa nuorille tekemistä niin tuottajaryhmässä kuin valmiissa tapahtumassa. Jollekin sopiva askel on tapahtumaan osallistuminen, kun toiselle hyvä paikka pistää itsensä likoon on tapahtumatuotanto.


Kirjoittaja Nazia Asif
Kuvat Pihla Liukkonen, Kontrastia

Jaa
Kirjoittaja
Nuorisoseurat
Näytä kaikki kirjoittajan artikkelit