Nuorille on järjestetty erilaisia teemallisia nuorten iltoja, mutta myös nuoret ovat itse päässeet suunnittelemaan ja toteuttamaan juuri itselle mieluista toimintaa.

Etelä-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa kehitetään nuorten osallisuutta ja vaikuttamistaitoja

Suomen Nuorisoseuroilla on käynnissä kaksi paikallista nuorten osallisuushanketta, toinen Etelä-Suomen alueella ja toinen Pohjois-Karjalassa. Vintiöstä vaikuttajaksi, murkusta muutoksentekijäksi -ohjelmassa on käynnissä jo toinen toimintavuosi Etelä-Suomen alueella, kun taas Osallistavaa vaikuttamista – nuorten paikalliset vaikuttajapolut –toiminta on startannut Pohjois-Karjalassa kuluvana vuonna.

Pohjois-Karjalan toiminta on saanut innoituksensa Etelä-Suomen Vintiö-hankkeesta, jonka vuoksi tavoitteet ovat molemmissa samankaltaiset. Ensisijaisina tavoitteina on nuorten vaikuttamisosaamisen ja nuorten osallisuuden lisääminen paikallisissa nuorisoseuroissa. Lisäksi tavoitteina on nuorisoseurojen vahvan osallisuusosaamisen levittäminen paikallisseuroihin ja kuntayhteistyön vahvistaminen nuorisotoiminnan saralla.


Vintiöstä vaikuttajaksi, murkusta muutoksentekijäksi / Etelä-Suomi

Hankeaika: 1.5.2022–30.4.2024
Mukana olevat seurat: Kerkkoon ns, Pornaisten pohjoinen ns, Pukkilan ns, Mallusjoen ns, Villähteen ns, Huuvarin-Särkijärven ns (2. kaudella), Juornaankylän ns (2. kaudella)
Rahoittaja: Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Budjetti: 88 888 €
Projektikoordinaattori 100 %


Osallistavaa vaikuttamista – nuorten paikalliset vaikuttajapolut / Pohjois-Karjala

Hankeaika: 1.1.–31.12.2023
Mukana olevat seurat: Akkalan-Jouhkolan ns, Kesälahden ns, Rasivaaran ns
Rahoittaja: Itä-Suomen aluehallintovirasto
Budjetti: 27 777 €
Projektikoordinaattori 50 %


Uutta toimintaa luodaan yhdessä nuorten kanssa

Hankkeiden ensimmäisinä toimenpiteinä on ollut alueella asuvien nuorien löytäminen ja kontaktointi. Yhdessä nuorten kanssa jokaiseen seuraan on perustettu nuorten ryhmät, joissa ideoidaan, kehitetään ja toteutetaan uudenlaista toimintaa paikallisesti. Nuorten kanssa ideoinnissa on hyödynnetty monipuolisesti erilaisia menetelmiä, kuten pelillisyyttä, erilaisia äänestyksiä ja yhteisiä keskusteluja.

Yhteistyön tekeminen alueiden nuorisopalveluiden ja muiden järjestöjen kanssa on myös merkittävä osa kumpaakin ohjelmaa. Yhteistyötä on tehty mm. viestinnän, ideoidun toiminnan rahoituksen ja nuorten tavoittamisen näkökulmista. Nuorten osallisuusosaamisen kartoittamisen ja kehittämisen lisäksi myös paikallisten seurojen vapaaehtoisina toimivien aikuisten kanssa on tehty vahvaa yhteistyötä ja näiden aikuisten rooli nuorten toiminnan mahdollistajina on ollut merkittävä. Pitkäaikaisena tavoitteena on saada nuorten toiminta juurtumaan pysyväksi osaksi seurojen muuta toimintaa.

Molemmissa hankkeissa toiminta on lähtenyt suunnitellusti käyntiin. Nuoria on tavoitettu ja uudenlaisia toimintoja sekä erilaisia osaamistaitoja on kartutettu matkan varrella. Nuoret ovat suunnitelleet ja järjestäneet erilaisia teemailtoja ja tapahtumia, kuten toiminnallisia peli-iltoja, pakohuonepelejä ja ulkotapahtumia. Lisäksi nuoret ovat kirjoittaneet kuntalaisaloitteita heille tärkeiden harrastusmahdollisuuksien parantamisesta. Toiminnassa on ollut mukana aktiivisia nuoria alusta asti, ja toiminnan kehittyessä joukkoon on löytänyt myös uusia nuoria.

Yhteistyöllä onnistumisia

Onnistumisia on koettu myös yhteistyökumppanuuksien saralla etenkin niillä paikkakunnilla, joissa ei ole erillistä nuorten toimintaa nuorisoseurassa. Yhteistyö kunnan nuorisotyöntekijöiden kanssa on auttanut tavoittamaan nuoria ja muut yhteistyökumppanuudet ovat mahdollistaneet nuorten tapaamisia heille tutuissa ympäristöissä. Samalla paikkakunnan nuoret saavat enemmän heille suunnattua toimintaa, joka etenkin pienissä kunnissa voi olla joskus muutamien nuokkari-iltojen varassa.

On myös mainittava paikalliset nuorisovaltuustot, joissa toimivia nuoria on saatu toimintaan mukaan. Toiminnan kautta voimme kannustaa nuoria osallistumaan laajemminkin paikalliseen ja alueelliseen vaikuttamistoimintaan esimerkiksi nuorisovaltuustojen kautta.

Paikalliset mediat ovat olleet kiinnostuneita toiminnasta ja esimerkiksi Rääkkylän nuoret ovat päässeet kertomaan ajatuksistaan paikallislehteen. Innostava toiminta ja vastaanottavaiset seurat mahdollistavat myös uudenlaisen toiminnan suunnittelun. Syksyllä 2023 aloitetaan nuorisovaihdon suunnittelu yhdessä paikallisseuran ja nuorten kanssa.


Kirjoittajat
Laura Anttila, Projektikoordinaattori
Sini Korhonen, Projektikoordinaattori

Jaa
Kirjoittaja
Nuorisoseurat
Näytä kaikki kirjoittajan artikkelit