Kansalaisfoorumilta avustusta seurojen koulutuksiin

Kansalaisfoorumi tukee nuorisoseurojen koulutustoimintaa. Tukea haetaan Skaftuki-verkkopalvelussa. Tuki on opetus- ja kulttuuriministeriön opintokeskusrahoitusta aikuisopiskeluun. Säännöllisesti kokoontuva harrastusryhmä voi hakea kurssitukea, mikäli ryhmällä on ohjaaja ja opiskeluaihe. Kurssi voi kestää vaikka yhden lukukauden. Kurssin voi järjestää myös kertatilaisuutena esimerkiksi yhden opetustunnin tai vaikka viikonlopun mittaisena

Kurssin aihepiiri on vapaasti valittavissa

Nuorisoseuran kasvatustehtävään sopivat kurssiaiheet laidasta laitaan. Sisällöllisesti sitä, mitä kansalaisopiston ryhmissä voi harrastaa, voi harrastaa myös seuran omana ryhmänä/kurssina ja siihen voi hakea tukea Kansalaisfoorumilta. Tavallisimmat kurssit seuroissa ovat tanssia, teatteria, kädentaitoja, musiikkia ja kuntoliikuntaa. Tuki on aina ryhmäopiskelun tukemista ja vaatii minimissään 8 kurssilaista. Aikuisopiskelussa voidaan hyödyntää myös vertaisoppimista.

Kansalaisfoorumi kysyy aina kurssin opinnollista tavoitetta ja opetusohjelmaa. Niiden muotoilussa on avainasemassa kurssin kouluttaja. Kurssin jälkeen tulee arvioida kurssin vaikutuksia. Niiden arvioimiseksi tietysti kysytään kurssilaisilta palautetta. Vaikutukset voivat näkyä seuran toiminnassa laajemminkin, esimerkiksi uusina toimintaideoina, uusina jäseninä tai uusina yhteistyökuvioina.

Tuen tarpeellisuuden osoittamiseksi vaikutuksia on syytä pohtia hieman enemmän kuin toteamalla vain, että ”kivaa oli”. Rahoittajalle tulee osoittaa, että tuki käytetään hyvin suunnitellen ja kestävyys huomioiden, että opiskelijoille koulutus on tarpeellinen ja että koulutus osana yhdistystoimintaa tuottaa positiivisia kerrannaisvaikutuksia ympäröivässä yhteisössä.

Opiskelun kannalta tarpeellisia kuluja tuetaan

Kurssitoiminnan tarkoituksena on ensisijaisesti korvata ammattitaitoisesta ohjaajasta syntyviä kuluja. Tukea voidaan kohdistaa myös kurssin tiedotuskuluihin, tilavuokriin, opiskelumateriaaleihin ja jopa kurssitarjoiluun.

Seuran oman toimitilan ylläpitokulujakin voi kohdistaa kurssiin. Tämä on ollut mahdollista vuoden 2023 alusta alkaen ja edellyttää kohdentamislaskelmaa.

Tukihaku on aloitettava edellisenä vuonna

Marraskuun aikana haetaan tuntikiintiö seuran kurssitoimintaa varten seuraavalle vuodelle. Vuoden alkuun mennessä seura saa vahvistuksen tuntimäärästä, jonka Kansalaisfoorumi varaa seuran käyttöön.

Yhdistyksen kurssituntikiintiö voidaan tämän jälkeen suunnitelmia tarkentaen jakaa useammaksikin kurssiksi. Skaftuki.fi-palvelussa tehdään jokaisesta kurssista suunnitelma ja kurssin päätyttyä palveluun kirjataan toteutuman mukaiset selvitystiedot. Niiden perusteella Kansalaisfoorumi maksaa kurssituen järjestävän yhdistyksen tilille. Kurssituki on vuonna 2023 enintään 27 € opetustuntia kohden, mutta ei koskaan yli 50 % koulutuskuluista.

Asiointi hoituu Skaftuki-verkkopalvelussa

Kansalaisfoorumin Skaftuki-verkkopalveluun kirjataan seuran yhteyshenkilön toimesta niin vuosikiintiöhakemukset kuin yksittäisten kurssienkin tiedot. Skaftuki-palvelussa on yhteyshenkilöille perehdytys- ja tukimateriaalia kirjallisina ja video-ohjeina.

Silloin kun vuosikiintiöhaku on jäänyt tekemättä ja koulutuksen järjestämistarve ilmenee kesken vuotta, kannattaa ottaa suoraan yhteys Skaftuki-neuvontaan, info@skaftuki.fi. Koulutuksen suunnitteluun ja Kansalaisfoorumin tukeen liittyvissä asioissa nuorisoseurojen neuvojana toimii Tuula Hyystinmäki, puh. 045 657 7358.


Kirjoittaja
Tuula Hyystinmäki, koulutussuunnittelija, Opintokeskus Kansalaisfoorumi

Lisätietoa kurssituesta Kansalaisfoorumin verkkosivuilla: kansalaisfoorumi.fi/kurssituki

Jaa
Kirjoittaja
Nuorisoseurat
Näytä kaikki kirjoittajan artikkelit