Kirsi Luukkonen-Hämäläinen ja Heli Pelkonen esittelevät visiotaan tulevaisuuden nuorisoseuratoiminnasta.

Luovasti tulevaisuuteen

Mikä haastaa nuorisoseuroja juuri nyt? Miten vastata rohkeasti haasteisiin? Näitä kysymyksiä pohdittiin Kansalaisfoorumin työpajassa Etelä-Suomen aluefoorumissa.

Tulevaisuuteen liitetään paljon uhkakuvia ja epävarmuutta niin globaalisti kuin paikallisestikin. Tuoreen selvityksen mukaan 41 prosenttia nuorista kertoo uskonsa maailman tulevaisuuteen heikentyneen entisestään viimeisten viiden vuoden aikana. Toisaalta nuorten usko omaan tulevaisuuteensa on vahvistunut viime vuosina, ja vain 13 prosenttia epäilee, etteivät omat kyvyt ja taidot riittäisi tulevaisuudessa pärjäämiseen.

Tulevaisuususkoa on omiin kykyihin, mutta miten saataisiin tuo toivo ja taito valjastettua yhdistystoimintaan? Väki vähenee yhdistyksissä, sillä harva jaksaa sitoutua aikaa vievään toimintaan tai työskennellä raskaan päivän päälle vapaaehtoisena. Kuitenkin juuri yhdistystoiminta voi tarjota paikan harrastaa ja mikä tärkeintä, vaikuttaa oman yhteisön toimintaan ja miksei laajemminkin. Yhdistyksissä tarjotaan juuri niitä asioita, joista voi löytyä iloa ja toivoa epävarman tulevaisuuden keskellä.

Motivoituneen porukan kanssa on mahtavaa ideoida ja kehittää toimintaa ja samalla kenties saada uusia ystäviä. Kuten antropologi Margaret Mead sanoi: ”Älä koskaan epäile pienen, sitoutuneen ihmisryhmän kykyä muuttaa maailmaa. Se on itseasiassa ainoa tie muutokseen.”  

Tulevaisuuden haasteet nuorisoseuroissa

Pääsimme pohtimaan tulevaisuuden näköaloja osana Nuorisoseurojen Etelä-Suomen aluefoorumia lokakuun lopussa. Työpaja perustui Sitran tulevaisuustaajuusmateriaaliin, joka rakentuu kolmesta eri osiosta, joista ensimmäinen on ”haasta”, toinen ”kuvittele” ja kolmas ”toimi ja vaikuta”. Paikalla oli viiden eri nuorisoseuran jäseniä, jotka heittäytyivät tulevaisuusajattelun vietäviksi.

Työpajan alussa pohdimme Sitran megatrendikorttien avulla, mikä meitä haastaa juuri nyt. Haastaminen on tulevaisuusajattelussa erityisen tärkeää, koska ajatuksemme ja oletuksemme tulevaisuudesta vaikuttavat siihen, mitä päätämme tehdä tulevina vuosina.

Aluefoorumissa esiteltiin mielikuvituksellista visioita nuorisoseuratoiminnasta vuonna 2032.

Keskusteluissa nostettiin esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  1. Perinteisesti yhteisöllisiä yhdistyksiä haastaa yksilökeskeinen kulttuuri, joten tarjotaanko tulevaisuudessa palveluita kuluttajille vai jatketaanko toiminnan järjestämistä yhteisöllisesti? Jos painotamme yhteisöllisyyttä, olemmeko silloin liian tiivis ryhmä, johon on vaikea päästä mukaan?
  2. Tarvitaanko sitoutumista vai halutaanko vain harrastaa silloin tällöin mukavia juttuja?
  3. Miten vastata samaan aikaan nuorten ja iäkkäämpien toiveisiin yhdistystoiminnasta?
  4. Onko tärkeää järjestää toimintaa maaseudulla vai kaupungeissa?

Kohti valoisaa tulevaisuutta

Työpajan toisessa osiossa osallistujat saivat ideoida ryhmissään luovasti hullutellen tulevaisuutta. Miltä seurassa näyttää vuonna 2032? Ryhmien tuotokset olivat erilaisia, ja hyvä niin, sillä tulevaisuuksien ennakoinnissa on tärkeää pitää mielessä monenlaiset mahdollisuudet ja suunnat. Samalla kaikista niistä välittyi välittäminen ja yhdessä tekeminen sekä vastoinkäymisistä ylipääseminen.

Osallistujat nostivat ryhmätöissään tulevaisuuden tärkeimmiksi asioiksi mm. rohkeuden kokeilla uusia asioita sekä yhteisössä toimimisen niin, että toiminta on ylisukupolvista, rentoa ja hyvinvointia korostavaa. Lisäksi keskeisiksi teemoiksi nousivat lämpimät arvot, kuten välittäminen, kaikkien mukaan pääsemisen mahdollistaminen sekä nuorten yksinäisyyden ehkäisy. Myös huolenpito ympäristöstä haluttiin tuoda esille vahvemmin.

Kolmannessa osiossa osallistujat pääsivät ideoimaan seuraavan vuoden tekoja vision saavuttamiseksi. Jotkut esimerkiksi halusivat rohkaista nuoria itse ideoimaan ja toteuttamaan haluamaansa toimintaa, toiset päättivät rohkeasti kokeilla uutta itse. Yksi päätti tehdä turvallisen tilan säännöt seinälle ja ylipäänsä panostaa siihen, että kaikki uudet tulijat otetaan lempeästi vastaan. Eräs osallistujista piti tärkeänä sitä, että kukin kutsuisi yhden uuden henkilön mukaan toimintaan. Voimme helposti onnistua näissä osallistujien kuvittelemissa visoissa ja teoissa, jos yhdistyksen toimijoilla on yhteinen suunta sekä kykyä ja halua toimia.

Mikä on sinun tekosi?


Teksti
Maiju Hirviniemi
Koulutussuunnittelija, Kansalaisfoorumi

Kuvat
Pirita Laiho

Jaa
Kirjoittaja
Nuorisoseurat
Näytä kaikki kirjoittajan artikkelit