Valotaideteoksemme rekvisiittaa ja Huutolaiset

Nuori Kulttuuri Rootsien avulla koeponnistetaan taide- ja kulttuuriprojekteja

Nuori Kulttuuri etsii jälleen toimintaansa mukaan yhteisöjä, jotka haluavat kehittää nuorten taide- ja kulttuuriharrastamiseen liittyvää toimintaa. Yhteisöjä voidaan tukea rahallisesti, viestinnällisesti tai heille voidaan tarjota esimerkiksi tuotannollista mentorointiapua nuorten ryhmän ohjauksessa.

Vuonna 2023 Nuori Kulttuuri Roots yhteisötoiminnassa oli mukana kahdeksan tahoa. Toiminnassa toteutettiin mm. spoken word -ryhmä, nuorten itse suunnittelemia tapahtumia, lyhytelokuvia, nuorten aluefoorumi sekä kansantanssia ja teatteria yhdistävä produktio.

”Projektit ovat olleet todella monenlaisia. Painotamme valinnoissamme uutta luovaa toimintaa, kuten taidelajien yhdistämistä. Pidämme myös tärkeänä, jos toimintaa toteutetaan alueella, missä taide- ja kulttuuriharrastamista on vähemmän. Nuorista itsestään lähteneet toiveet ja ideat ovat keskiössä”, kulttuurisen nuorisotyön suunnittelija ja hakemusten käsittelystä vastaava Johanna Hurme kertoo.

Asemäentien nuorisososeuran Huuto ja Kuiskaus -teatteriryhmät pääsivät tutustumaan spoken wordin maailmaan Roots-tuen avulla. Ryhmät toteuttivat esityksiä mm. Imatra-päivillä ja teatterifestivaalilla sekä kokeilivat tekoälyn mahdollisuuksia kirjoitusprosessin tukena.

”Moni harrastajista on löytänyt spoken wordista oman juttunsa. Osa uskaltautui myös lavalle esiintymään tämän kautta, vaikka eivät aikaisemmin ole halunneet teatteriproduktioissa lavalle”, Sandra Strömberg, yksi ryhmän ohjaajista kertoo.

Asemäentien nuorisoseura, kuten moni muukin Roots-toimija, on saanut yhteistyöstä kimmokkeen jatkaa toimintaa ja juurruttaa ideoita osaksi yhteisöään. Nuorisoseurojen Etelä-Suomen aluetoimisto toteutti Roots-tuella Nuorten Aluefoorumin, joka antoi nuorille kimmokkeen järjestää vuotuiset pikkujoulut.

”Nuorten Aluefoorumi ei nimenä ollut houkuttelevin, mutta yhdistettyinä pikkujouluihin konsepti toimi todella kivasti. Meitä auttoi myös, että ideoimme etukäteen tapaamiseen pääteeman, joka oli unelmat & toiveet sekä poimimme arvodialogeista keskustelunavauksia nuorisoseuralaisuuteen liittyen”, ideaa suunnittelut Elsa Weckström avaa.

Nuori Kulttuuri Roots -yhteisöhaku on auki 8.1.-29.2.2024 osoitteessa www.nuorikulttuuri.fi/roots.
Päätökset vuoden 2024 yhteistyötahoista tehdään maaliskuun aikana. Mukaan valittavat projektit päätetään Nuori Kulttuuri neuvottelukunnasta koostetun arviointiryhmän suosituksista.


Kirjoittaja Johanna Hurme

Jaa
Kirjoittaja
Nuorisoseurat
Näytä kaikki kirjoittajan artikkelit