Nuorisoseurantalojen kiinteistövero voidaan määrittää pienemmäksi

Nuorisoseurat ovat yleishyödyllisiä yhteisöjä, joiden kiinteistövero voidaan määrittää yleistä kiinteistöveroa pienemmäksi tai 0 prosenttiin kunnanvaltuuston päätöksellä. Suurin osa Suomen kunnista onkin päättänyt määrittää yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöverokannan tähän 0 prosenttiin. Vuoden 2022 verotuksessa yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti oli säädetty 0 prosenttiin 220 kunnassa, yleistä kiinteistöveroprosenttia pienemmäksi 29 kunnassa ja yleisen kiinteistöveron kanssa samansuuruiseksi 45 kunnassa.

Tänä syksynä tietoomme on tullut, että ainakin Kuopiossa, Kuhmossa ja Puumalassa on aiemmasta poiketen määritelty ensi vuoden kiinteistöveroprosentti nollaan. Monissa tapauksissa nuorisoseurat ovat olleet aloitteellisia yhdessä muiden alueen yhdistysten kanssa asian eteenpäin viemiseksi. Eri järjestöjen yhteistyöllä yhdistykset ovat voimakkaammin pystyneet ajamaan omaa etuaan tässä asiassa.

Järvenpää tarttui toimeen

“Järvenpään Nuorisoseura toimii Uudellamaalla ja omistaa leirikeskuksen Etelä-Savossa Puumalassa. Meille pienelle toimijalle kiinteistövero on suuri taloudellinen ponnistus. Keväällä lähetin sähköpostia Puumalassa toimiville yleishyödyllisille yhteisöille koskien kiinteistöveroa. Ajattelin, että mikäli saisin mahdollisimman monta yhdistystä mukaan tekemään kuntalaisaloitteen kiinteistöverosta vapauttamisen puolesta, niin kunnan päättäjätkin saattaisivat reagoida siihen helpommin. Sain mukaan kuusi yhdistystä Puumalasta. Esitimme, että Puumalan kunta käyttää lain sille suomaa mahdollisuutta määritellä yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 prosenttiin, ja siten helpottaisi taloja ylläpitävien yhteisöjen mahdollisuutta ylläpitää monipuolisia kansalaistoiminnan tiloja eri puolilla Puumalaa”, kertoo Järvenpään Nuorisoseuran puheenjohtaja Johanna Hakala.

Kuntalaisaloite lähti Puumalan kuntaan syyskuussa. Lokakuun puolivälissä kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan vuoden 2023 kiinteistöveroja. Lokakuun lopulla kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen ja määräsi yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentiksi 0,00 prosenttia. Puumalassa yksi yhdistys on aikaisemmin tehnyt tästä samasta asiasta kuntalaisaloitteen, mutta sillä ei ollut vaikutusta kiinteistöveroprosenttiin.

Liiton toimihenkilöiltä voi pyytää apua lähestyttäessä kunnan viranomaisia kiinteistöveroasiassa. Olemme laatineet kannanottopohjan, johon on poimittu asiaan liittyviä faktoja ja tilastolukuja. Pohjaan voidaan paikkakuntakohtaisesti lisätä perusteita ja paikallisia erityispiirteitä. Tämä pohja löytyy kotisivujen työkalupakista kohdasta “Hallinto ja talous”. Työkalupakista löytyy myös pohja kuntalaisaloitteen tekemiseen. Tällä pohjalla voi tehdä kunnalle aloitteita mistä tahansa asiasta, myös kiinteistöverosta.


Kuva Ville Suhonen

Jaa
Kirjoittaja
Hannu Ala-Sankola

Suomen Nuorisoseurojen järjestö- ja jäsenpalveluiden johtajana Hannu osaa kansalaisjärjestöbyrokratian ja lainsäädännön vaikka unissaan. Hän kirjoittaa verkkolehteen enimmäkseen järjestöllisistä teemoista sekä paikallisten nuorisoseurojen kuulumisista.

Näytä kaikki kirjoittajan artikkelit