Lapsuuskuva omista kotialbumeista. Uudemman kuvan kuvaaja: Iiro Lammi

Nuorisoseurojen merkitys pienten paikkojen elävöittäjänä

Sanni Antinniemi tutki opinnäytetyössään nuorisoseuratoiminnan merkitystä pienten paikkojen elävyydelle. Tutkimus osoittaa, että nuorisoseuroilla on merkittävä vaikutus alueiden elinvoimaisuuteen.

Minulle on aina ollut tärkeää saada harrastaa lähellä. Teatteri on lapsuudesta asti ollut se paikka, jossa olen saanut olla oma itseni sekä kasvaa ja kehittyä turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Omassa kotikunnassani ei harrastusvaihtoehtoja suuresti ollut, joten lähellä ollut teatteriharrastus, jossa pääsi esiintymään sadoille ja tuhansille katsojille, oli äärimmäisen tärkeä. Lopulta harrastuksesta muodostui ammatti kulttuurituottajana.

Yhteisöllisyys lisää pitovoimaa

Opinnäytetyön tavoitteena on pohtia, mikä merkitys aktiivisella nuorisoseuratoiminnalla ja sen luomalla yhteisöllisyydellä sekä osallisuudella on pienten paikkojen elävyyden ja alueellisen veto- ja pitovoiman kannalta.

Tutkimus perustuu haastatteluihin, jossa haastateltiin yhdeksää eri nuorisoseuraa ympäri Suomen. Suuri kiitos haastatteluista Tuomiojan Nuorisoseura, Koveron Nuorisoseura, Alapitkän Nuorisoseura, Mahlun Nuorisoseura, Lemin Nuorisoseura, Luvian Nuorisoseura, Jutarinki, Mallusjoen Nuorisoseura ja Rehtilän Nuorisoseura, ilman teitä tästä ei olisi tullut valmista.

Yhdistysten tapahtumilla sekä harrastustoiminnalla laaja kohderyhmä

Kokonaisuudessaan opinnäytetyö osoittaa, että nuorisoseuroilla on merkittävä vaikutus alueiden elinvoimaisuuteen. Monella alueella paikallinen nuorisoseura on lähes ainoa aktiivinen toimija. Yhdistysten aktiivinen harrastus- ja tapahtumatoiminta pitää kyliä aktiivisina ja toimii alueiden markkinointikeinona. Tapahtumat tuovat muutamien satojen asukkaiden kyliin jopa tuhansia kävijöitä.

Seurojen harrastustoiminta tarjoaa mahdollisuuden harrastaa lähellä, ja harrasteryhmät vahvistavat yhteenkuuluvuuden tunnetta, rakentavat tukiverkkoja ja sitovat toiminnallaan ihmisiä alueelle.

Yhteisölliset seurantalot

Niin harrastus- kuin tapahtumatoiminta luo alueille kohtaamispaikkoja, vahvistavat yhteisöllisyyttä ja ehkäisevät syrjäytymistä. Ylisukupolvinen toiminta luo lapsille ja nuorille kasvualustoja sekä tarjoaa turvallisia aikuisia elämään. Osalle nuorista seurojen aikuiset ovat arjen ainoita luotettavia ja turvallisia aikuisia.

Seurantalot vahvistavat osaltaan yhteisöllisyyttä tarjoamalla paikan kokoontua. Seurantalojen ansiosta toimintaa voidaan järjestää lähellä ja tarjota tiloja myös muille toimijoille. Monessa kylässä seurantalot ovat ainoita ympäri vuoden käytössä olevia, tarpeeksi suuria kokoontumispaikkoja isolle porukalle. Kokonaisuutena nuorisoseurantalot ovat valmiita kokonaisuuksia, josta löytyy valmius moninaiseen toimintaan.

Halusin opinnäytetyössä tutkimuksellisesti todentaa sitä merkitystä, jonka me Nuorisoseurojen sisällä näemme ja jonka itse olen niin monesti nuorisoseuramatkallani kokenut. Opinnäytetyö on ennen kaikkea työkalu, jonka avulla voidaan todentaa merkittävyyttä järjestön ulkopuolelle. Maailma muuttuu ja sen mukana meidän tulee kehittyä, vastata tarpeisiin ja ennen kaikkea olla ylpeitä omasta toiminnastamme ja erityisesti tässä maailman tilanteessa näyttää, miten merkittävää työtä teemme valtakunnallisesti sekä alueellisesti seuroissa.

Koko opinnäytetyö julkaistaan toukokuussa Theseuksessa.


Kirjoittaja Sanni Antinniemi
Kulttuurituottaja AMK, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu,
Suomen Nuorisoseurat ry hallituksen jäsen.

Jaa
Kirjoittaja
Nuorisoseurat
Näytä kaikki kirjoittajan artikkelit