Nuorisoseurojen uusi organisaatiorakenne panostaa entistä enemmän jäsenseurojen palveluihin

Nykyinen strategiamme astui voimaan vuoden 2022 alussa, ja samalla aloitettiin keskusteluja organisaatiorakenteen muutostarpeista. Toiveita ja palautetta varsinkin jäsenseuroille suunnattavista palveluista sekä havaintoja nykytilanteesta kerättiin esimerkiksi kyselyiden avulla.

Nyt helmikuun alussa käynnistynyt uusi organisaatiomalli satsaa erityisesti seuroille tarjottavaan tukeen. Hannu Ala-Sankola Lahden toimistolta toimii jatkossa järjestö- ja jäsenpalveluiden johtajana, jonka tehtävänä on tarjota neuvontaa yhdistyslain ja muun yhdistyksiin liittyvän juridiikan sekä seurantaloasioihin liittyen. Järjestö- ja jäsenpalvelut vastaavat käytössä olevista järjestelmistä, kokoavat toimintaan liittyvää tietoa ja auttavat koko organisaatiota tiedon hyödyntämisessä.

Järjestö- ja jäsenpalvelut tukevat isointa kokonaisuuttamme eli alueellista työtä, jota johtaa Henna Liiri-Turunen Joensuun toimistolta käsin. Hänen johdossaan ovat kaikki aluetoimistot sekä alueelliset hankkeet, jotka tukevat paikallisissa seuroissa tehtävää työtä. Aluetoimistojen henkilöstön keskeinen tehtävä on edelleen palvella oman alueensa jäsenseuroja mm. tehden seurakäyntejä, järjestäen nuorisoseurafoorumeita sekä toimien lähimpänä yhteyspisteenä alueen seuroille. Samaa tehtävää hoitavat itsenäisten keskusseurojen alueilla niiden henkilöstö. Keskusseurat toimivat jatkossakin omina työnantajinaan.

Harrastamisen vastuualuetta johtaa Riina Kylmälahti Jyväskylän toimistolta. Harrastamisen johtaja johtaa tanssin, teatterin ja muiden harrastusmuotojen kehittämistä, arviointia ja tukea alueille sekä nuorisoseuroille. Vastuualue vastaa myös koulutuskalenterin kokoamisesta sekä ohjaaja- ja järjestökoulutuksista. Kokonaisuuteen kuuluvat lisäksi harrastustoiminnan hankkeet sekä Suomen Nuorisoseurojen hankesalkku. Myös oppilaitos- ja opiskelijayhteistyö sekä järjestöön tehtävät opinnäytetyöt ovat tämän vastuualueen koordinoitavina.

Tapahtumakehitystä ja Nuori Kulttuuri -toiminnan kokonaisuutta johtaa Pasi Saarinen Jyväskylän toimistolta. Tanssin tapahtumien kokonaisuudesta vastaa edelleen Jukka Heinämäki.

Järjestöön perustettiin myös uusi talous- ja hallintojohtajan tehtävä, jota hoitaa on Iija Filén Tikkurilan toimistolta käsin. Filénin vastuulla on talouden rakenteiden uudistaminen sekä henkilöstöhallinnon prosessit. Uuden tehtävän myötä pyrimme varautumaan kansalaisjärjestöjen rahoituksen muutoksiin entistä vahvemmin. Talous- ja hallintojohtaja tarjoaa myös entistä enemmän tukea keskusseurojen hallintoon.

Pääsihteeri Annina Laaksosen vastuulla on kokonaisuuden johtamisen lisäksi edunvalvonta, yhteiskuntasuhteet ja yhteistyö niin kotimaassa kuin ulkomailla. Laaksonen johtaa myös järjestön viestintää.

Tämä seitsikko muodostaa organisaation johtoryhmän. Muutoksen tavoitteena on vahvistaa otettamme kulttuurisen nuorisotyön johtavana organisaationa sekä auttaa varautumisessa tulevaisuuden haasteisiin.

Jaa
Kirjoittaja
Nuorisoseurat
Näytä kaikki kirjoittajan artikkelit