Kuvassa Livohka-hankkeen mentorit Eino Sarkkinen ja Viivi Smura ratkaisemassa pakohuonepeliä. Kuva Jenni Hyttinen

Osallisuutta rakentamassa

Nuorisoseurojen hanketoimijat nostavat esiin onnistumisia projekteissaan. Eri puolilla Suomea ja eri toimialoilla toteutettavia hankkeita yhdistää vahva osallisuus ja sen kautta toiminnan kehittäminen.

Livohka-hankkeen projektityöntekijä Tero Sarkkinen nostaa esille nuorilta nuorille tapahtuvan yhteyden: “On hienoa, miten Livohkan nuorten mentoreiden ryhmä on ottanut hankkeen omakseen. Erityisesti ilahduttaa kuinka tärkeää heille on, että mentorin tehtävänä on luoda ilmapiiriä, jossa jokainen Livohkaan tulija tulee huomioiduksi, kuulluksi ja tärkeäksi ryhmän jäseneksi. On se osallisuus hienoa muutenkin kuin vain hankepaperissa.”

Etelä-Suomessa pyörivän Vintiö-hankkeen projektikoordinaattori Laura Anttila iloitsee uuden toiminnan kehittämisestä yhdessä nuorten kanssa. “Huuvarin-Särkijärven nuorisoseurassa nuoret toivoivat uusia harrastusmahdollisuuksia alueelle. Pohdintojen jälkeen nuoret päättivät, että he haluavat järjestää korupajan, jossa pääsee askartelemaan erilaisia koruja. Korupajaa varten nuorten kanssa täytettiin yhdessä Leader-ryhmä Silmun nuorten Fyrkka-hakemusta, johon kirjattiin suunnitelma siitä, mitä koruja voitaisiin tehdä ja mitä materiaaleja tarvitaan. Positiivisen päätöksen jälkeen nuoret pääsivät vielä tarkentamaan materiaalilistaa, ja muutoksia ja lisäyksiä on tehty nuorten toiveista korupajan alkamisen jälkeen. Mukana olevat nuoret ovat olleet erittäin aktiivisia. He jakavat innokkaasti omia toiveitaan ja esittelevät tehtyjä koruja”, kertoo Anttila.

Vintiö-hankkeen korupajan teoksia. Kuva Laura Anttila

Nuoret Vaikuttajat –toiminta on rakentanut nuorten osallisuutta järjestössä jo vuodesta 2019. “Toiminta antaa nuorille lisää tietotaitoa monipuoliseen yhteiskunnassa toimimiseen ja vaikuttamiseen. Nuoret Vaikuttajat ovat järjestössämme päässeet mukaan tapahtumatuotantoon, strategian kehittämiseen, aloitteiden tekemiseen sekä dialogisen keskustelun rakentamiseen”, kuvaa vaikuttajien mentorina toimiva Elsa Weckström.

Nuoret Vaikuttajat Helsingissä 2022. Kuva Riina Kylmälahti

Jyväskylän seudun Nuorisoseurassa on toiminut viime vuodesta alkaen Porinapodi –podcast Euroopan Solidaarisuusjoukkojen tuella. Veera Henttonen on yksi ryhmäläisistä. “Meidän porukassamme on mahtava ryhmähenki, mikä varmasti juontaa juurensa siihen, että oltiin jo projektin alkaessa tuttuja. Koska kaikki on idearikkaita ja halukkaita käymään keskusteluja, niin puheenaiheet ei kyllä ikinä lopu kesken!”

Nuorisoseurat on toteuttanut kansainvälistä Training for trainers -kumppanuushanketta yhdessä belgialaisen kumppanin kanssa, jossa on pureuduttu ohjaajakoulutuksien kehittämiseen. Tekemisen riemua Kainuussa –hankkeen projektikoordinaattori Maarit Malinen iloitsee tuloksista. “Toteutimme yhdessä Training for trainers -hankkeen kanssa Knoppi-koulutuksen ensimmäistä kertaa ikinä Kainuussa. Koulutus loi alueen nuorille uusia mahdollisuuksia kehittyä ohjaajana ja harrastaa Nuorisoseuroissa. Nuoret pääsivät osaksi nuorisoseurayhteisöä ja he pääsevät kehittämään lasten ja nuorten toimintaa myös hankkeen tulevissa tapahtumissa.”

Nuorisoseurojen harrastustoiminnan suunnittelija Minna Pasi täydentää: “Knoppi-koulutus kannustaa nuoria ohjaajia osallistumaan yhteisönsä, kuten harrastusryhmän, nuorisoseuran tai koko järjestön toimintaan ja kehittämiseen muutoinkin kuin pelkästään ohjaajana toimien. Osallisuus on vahvasti läsnä Knopin toiminnallisissa koulutustilanteissa. Toimintatavan oppimisen kautta ohjaajilla on valmiudet viedä osallisuuden hyviä käytänteitä itse harrastusryhmien toimintaan.”

Knoppi -koulutuksessa kerättiin ideoita osallistavin menetelmin. Kuva Sini Korhonen

Hienoja kokemuksia on saatu myös Inclusion is on –hankkeen kautta. “Mukana olevat Euroopan maat ovat keskenään erilaisia, mutta yhdessä tunnistetuissa nuorten elämään liittyvissä haasteissa on paljon yhteistä. Keskeisinä teemoina ovat olleet turvallisempi tila vapaa-ajan toiminnassa, mukaan ottavat toimintatavat sekä moninaisuus- ja yhdenvertaisuustoimien vieminen käytäntöön. Kehitetyt työkalut saamme jaettavaksi koko kentälle.”, kertoo pääsihteeri Annina Laaksonen.

Nuorten vaikuttajapolut –hankkeen projektikoordinaattori Sini Korhonen nostaa esille myös hankkeiden voimauttavan merkityksen. ”Hankkeen toiminnan kautta olen saanut muistutuksen siitä, ettei osallisuuden kokemusta voi nähdä ulkoapäin. Liian usein lokeroimme nuoria erilaisiin viiteryhmiin esimerkiksi koulumenestyksen perusteella ja se voi pahimmillaan rajoittaa nuorten osallistumismahdollisuuksia. Olen myös oppinut huomaamaan positiivisen palautteen kannustavan voiman ja lähipiirin roolin kannustajina ja tsemppareina. Erityisen tärkeänä pidänkin nuorten lähipiirissä vaikuttavien aikuisten hoksauttamista ja nuorten vahvuuksien esiin nostamista.”

Projektityöntekijä Riikka Rantapolku nostaa esiin onnistumisia Kuusan Nuorisoseuran Pakohuonepeliprojektista Laukaassa. “Seura toteuttaa kauhuteemaisen pakohuoneen osana Kulttuurituulahduksia Keski-Suomessa -hanketta. Osallisuus ja yhteistyö on vahva osa pakohuonepelaamista, koska ratkaistakseen tehtävät ja päästäkseen ulos huoneesta pelaajien on toimittava tiiminä. Tässä projektissa halutaan tukea myös huoneen kävijöiden osallisuutta sosioekonomisesta asemasta riippumatta, sillä pelaaminen on hankkeen ajan maksutonta. Seura on ideoinut lisäksi osallisuutta kunnan yrittäjien välille; suunnitteilla on haastaa Laukaan yrittäjiä kisaamaan siitä kuka tai ketkä pääsevät huoneesta ulos lyhyimmässä ajassa.”

Jaa
Kirjoittaja
Henna Liiri-Turunen

Henna Liiri-Turunen on Suomen Nuorisoseurojen alueellisen työn johtaja. Hennan kynästä saamme lukea mm. alueellisten hankkeiden kuulumisia.

Näytä kaikki kirjoittajan artikkelit