Lapset maistelevat leivoksiaan

Vahannan Nuorisoseura tarjoaa monipuolista kerhotoimintaa

Ylöjärveläinen Vahannan Nuorisoseura on aktiivinen yhdistys, joka järjestää monipuolisia harrastusmahdollisuuksia kaiken ikäisille. Nuorisoseura tarjoaa ylöjärveläisille erilaisia harrastuskerhoja mm. musiikin, luovan ilmaisun ja liikunnan parissa. Seuran upea ja perinteikäs nuorisoseurantalo tarjoaa harrastustoiminnan lisäksi oivan paikan järjestää erilaisia juhlia, tilaisuuksia ja kokouksia.

”Vahannan Nuorisoseurassa johtoryhmän kommunikointi- ja työskentelytapa on erittäin avointa ja suoraviivaista, joten myös kerhotarjonnasta keskustellaan avoimesti johtoryhmän kesken”, kertoo nuorisoseuran varapuheenjohtaja Jussi Huhtanen. ”Yleensä pohjustamme suunnitelmat aiempien vuosien kerhojen menestykseen, eli käytännössä katsomme olemmeko saaneet kerhoihin hyvin osallistujia ja onko toiminta ollut kaikin puolin sujuvaa ja kaikille osapuolille onnistunutta”. Seura saa myös uusia ideoita yleensä todella paljon ja niitä otetaan vastaan myös kerhojen osallistujilta sekä vetäjiltä. ”Toki joudumme jokaisen idean kohdalla samaan pohdintaan, että onko kerhoidea toteuttamiskelpoinen joko kustannustensa tai osallistujamääriensä perusteella”, Huhtanen toteaa.

Viestinnän osalta Vahannassa ollaan siinä mielessä onnekkaita, että ydinporukassa on mukana monen ikäisiä seuralaisia, joten myös ns. modernien kanavien viestintäkeinot ovat sujuvasti käytössä. Seurassa hyödynnetään mm. paikallislehti Ylöjärven Uutisia, sosiaalisen median eri alustoja kuten Facebookia ja Instagramia sekä aktiivista puskaradioverkostoa. ”Tämä tulee hyödyksi, jos esimerkiksi tarvitsemme tietynlaista talkooapua talolle”, Huhtanen kertoo.

Lapset pelaamassa sählyä

Monipuolisen kerhotarjonnan johdosta Vahannassa on myös kerhojen vetäjien suhteen monipuolisuutta. Kerho-ohjaajiin kuuluu niin paikallisia nuoria, kuin naapurikunnista matkustavia ammattimaisia toimijoita. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon suuren suosion saavuttanut joogakerho, jossa vetäjä on ulkopaikkakuntalainen alan ammattilainen. Vastapainona seurassa toimii omilla voimilla pyörivä kokkikerho. Seurassa on pääsääntöisesti hyödynnetty johtoryhmän verkostoja ja ns. tuttujen tuttuja etsimään kerhoille sopivia vetäjiä.

Nuorisoseurarekisteri on Vahannan Nuorisoseuralle olennainen kerhojen hallinnan väline. Rekisterin kautta hoidetaan kerhojen perustamiset, ilmoittautumiset, ryhmäviestit, jäsenlisäykset sekä laskutukset. Lisäksi seura pystyy vaivattomasti hallitsemaan ns. kerhoreskontraa nuorisoseurarekisterin kautta.

”Jotta kerhotarjonta pysyy monipuolisena ja saadaksemme houkuteltua uusia jäseniä ja kerho-osallistujia, pohdimme vuosittain vähintään pariin-kolmeen otteeseen uusien kerhojen mahdollisuuksia”, Huhtanen kertoo. Tämän hetken pohdinnoissa on jonkinlainen perinteisten kädentaitojen aikuisryhmä sekä musiikkiharrastusta tukevia kerhoja nuorille ja aikuisille. Pääpaino tulevissa kerhoissa on kuitenkin nuorten osallistava ja aktiivinen toiminta sekä kokoontumisten mahdollistaminen uusissa kerhotiloissa. ”Olemme nähneet yhtenä painopisteenä ja tärkeänä asiana sen, että tarjoaisimme nuorille turvallisen ja valvotun, mutta samalla rennon ympäristön kokoontumisia varten”, toteaa Huhtanen lopuksi.

Jaa
Kirjoittaja
Hannu Ala-Sankola

Suomen Nuorisoseurojen järjestö- ja jäsenpalveluiden johtajana Hannu osaa kansalaisjärjestöbyrokratian ja lainsäädännön vaikka unissaan. Hän kirjoittaa verkkolehteen enimmäkseen järjestöllisistä teemoista sekä paikallisten nuorisoseurojen kuulumisista.

Näytä kaikki kirjoittajan artikkelit