Vastuullisuus ja yhdenvertaisuus tapahtumassa – näin sen teet!

Suomen Nuorisoseurojen järjestämä Pispalan Sottiisi on yksi Pohjois-Euroopan merkittävimmistä kansainvälisistä kansantanssifestivaaleista, joka järjestetään joka toinen kesä Tampereella. Tapahtuman ohjelmaan kuuluu konsertteja, koulutusta, seminaareja, yötansseja sekä klubi-iltoja. Kansainvälisen mausteen tapahtumaan tuovat kansainväliset vieraat. Pispalan Sottiisia vietettiin nyt kuluneena kesänä 15.–19.6. jo 28. kerran.

Vastuullisuus isossa roolissa tapahtumassa

Pispalan Sottiisin teemana oli tänä vuonna “tanssin luonto”, ja festivaalin vastuullisiin valintoihin, kuten ekologisuuteen panostettiin tapahtuman järjestelyissä entistä enemmän. Tapahtumassa pyrittiin huomioimaan myös sosiaalinen vastuullisuus, jolla tarkoitetaan sitä, että festivaalilla huomioidaan ihmisten moninaisuus ja yhdenvertaisuus.

Vastuullisuutta lähdettiin viemään osaksi Pispalan Sottiisin tapahtumatuotantoa laatimalla tapahtumalle oma vastuullisuussuunnitelma. Suunnitelma toteutti Nuorisoseurojen tanssitapahtumien vastuullisuusvisiota, jossa tähdätään siihen, että vuonna 2030, vastuulliset valinnat ovat tapahtumatuotannon kivijalka. Näin kestävä kehitys tulee pysyväksi osaksi tapahtumatuotantoa. Tällöin tuotannon eri osa-alueita suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan kestävyyden näkökulmasta.

Suuresta kuvasta käytännön toimenpiteisiin

Vastuullisuussuunnitelmassa tapahtuma pilkottiin keväällä 2022 eri kategorioihin, joita olivat esimerkiksi viestintä, ruokailut, majoitus, etäisyydet ja liikkuminen, somisteet, ympäristö, yleisö ja vapaaehtoiset. Kunkin kategorian alle listattiin toimenpiteitä, joilla kestävä kehitys joko jo tällä hetkellä huomioidaan tapahtumassa tai siihen panostetaan tulevassa kesän tapahtumassa.

Etäisyydet ja kulkeminen -kategoriassa esimerkkitoimenpiteinä olivat: Pispalan Sottiisin festivaalialueella tilaisuudet ja tapahtumat sijaitsevat joukkoliikenteen varrella sekä yleisöä kannustetaan viestinnän avulla ostamaan Nysse.fi:n joukkoliikennelippu Tampereella. Näin tapahtumassa kannustettiin yleisöä ja vapaaehtoisia liikkumaan tapahtumassa jalan, polkupyörällä tai Tampereen julkista liikennettä hyödyntäen. Osallistujapassin ohessa maaliskuussa oli mahdollista ostaa edullinen joukkoliikenteen lippu, joka kattoi kaiken kulkemisen festivaalin ajan.

Somisteet-kategoriassa toimenpiteinä olivat muun muassa, että käytämme joka vuosi uudestaan Pispalan Sottiisin vanhoja tapahtumasomisteita, kuten windyjä ja roll uppeja. Uudet materiaalit, kuten roll upit, on suunniteltu niin, että niitä voi käyttää tulevissakin tapahtumissa. Tämä tarkoittaa, ettei uusiin roll uppeihin paineta tapahtumapäivämääriä. Muutkin tapahtumamateriaalit, kuten staff-paidat ja kaulanauhat, suunnitellaan kierrätyshengessä. Pispalan Sottiisiin ei tänä vuonna teetettykään uusia staff-paitoja tai passikaulanauhoja.

Arvot käytäntöön tapahtumassa

Pispalan Sottiisissa toteutuivat myös Suomen Nuorisoseurojen arvot osallisuus, yhdenvertaisuus, moninaisuus ja yhteisöllisyys. Tapahtumalle oli laadittu turvallisemman tilan periaatteet, jotka ovat keino puuttua mahdolliseen epäasialliseen käytökseen ja häirintätilanteisiin. Festivaalialue oli julistettu myös syrjinnästä vapaaksi alue. Tapahtumassa työskentelevät yhdenvertaisuusagentit, joilla on osaamista ja valmiuksia esimerkiksi puuttua häirintään tapahtumissa.

Festivaalin järjestelyissä pyrittiin ottamaan entistä paremmin huomioon ihmisten moninaisuus. Pispalan Sottiisi esimerkiksi ilmoitti etukäteen verkkosivuilla tapahtumapaikkojen esteettömyystiedot sekä sivuilla kerrottiin, mitkä tapahtumat ovat pääsymaksuttomia. Jokaiseen sosiaalisen median videoon lisättiin tekstitykset, jotta myös he, jotka eivät kuule ääntä, voisivat lukea videot näytöltä.

Asiakaspalautteissa vastuullisuus ja yhdenvertaisuus saivat kiitosta

Myös tapahtuman asiakaspalautteissa kysyttiin festivaalin onnistumista ekologisuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Festivaaliyleisö koki tapahtuman yhdenvertaisuuden onnistuneen, sillä kysyttäessä, millainen mielikuva tapahtumasta jäi yhdenvertaisuuden näkökulmasta, yleisön antamien vastausten keskiarvo oli 4,5 viiden ollessa tyytyväisin ja ykkösen ollessa tyytymättömin. Kysyttäessä tapahtuman ympäristöystävällisyydestä Pispalan Sottiisi sai arvosanan 4 samalla asteikolla.


Kuva Mikko Sinervo

Jaa
Kirjoittaja
Elina Kaakinen

Elina Kaakinen on Suomen Nuorisoseurojen tapahtuma- ja viestintäkoordinaattori. Elina on järjestön virallinen somevelho. Hänen aiheitaan verkkolehdessä ovat esimerkiksi eri tapahtumamme.

Näytä kaikki kirjoittajan artikkelit