Avartti-toiminta nuorisoseuroissa innostaa nuorta löytämään oman potentiaalinsa

Nuoruuteen kuuluu pohdinta siitä, kuka minä olen. Samalla kun nuori rakentaa omaa identiteettiä, pitäisi lisäksi saada selville, mitä tulevaisuudessa haluaa tehdä ja mihin suuntaan kulkea. Missä minä voisin olla hyvä ja kokea oloni hyväksytyksi. Nuorilla, kuten meillä kaikilla, voi olla myös vääristyneitä käsityksiä itsestämme. Voimme helposti jäädä paitsioon, kun emme oikein tiedä, mihin kaikkeen meistä voisi olla.

Omaa identiteettiä rakennetaan suhteessa muihin. Me aikuiset olemme tärkeässä roolissa vahvistamassa nuorten positiivista käsitystä itsestään. Meidän tehtävänämme on auttaa nuoria näkemään, mihin kaikkeen he pystyvät. Yksi parhaista tavoista tehdä tätä on mahdollistaa nuorten monipuolinen ja yhdenvertainen harrastaminen, kuten nuorisoseuroissa tehdään. Harrastamisen kautta opitut taidot ja käsitys omasta osaamisesta ovat olennaisessa osassa myös opinto- ja työllisyyspolkuja pohdittaessa. 

Yhdeksi työkaluksi nuorten kasvun tukemisessa on nuorisoseuroissa otettu käyttöön Avartti-ohjelma. Se on kansainvälinen 14–24-vuotiaiden harrastusohjelma, joka sopii terveellisen minäkuvan rakentamiseen ja oman potentiaalin tutkailuun. Ohjelmassa aikuiset ohjaavat nuoria löytämään ne yksilölliset asiat, joista innostua. Pitkäjänteisen toiminnan ja reflektoinnin kautta nuoren omat vahvuudet pääsevät esille sekä resilienssi kasvaa. Tunne siitä, että on saavuttanut tavoitteensa ja voittanut itsensä, saa yrittämään myös haasteita kohdatessa.

Avartti-ohjelma toimii 130 maassa ympäri maailman. Tarjoamalla Avartti-ohjelmaa nuorisoseurat mahdollistaa nuorille itsetunnon vahvistamisen kansainvälisen ohjelman kautta. Mitä paremmin nuori tuntee itsensä ja omat vahvuutensa, sen helpompi on suunnata etsimään omaa paikkaansa maailmasta. 

www.avartti.fi


Teksti Suvi Viljanen

Kirjoittaja toimii ohjelmakoordinaattorina Avartti-säätiössä.

Nuorisoseuroissa Avarttia on suoritettu eri puolilla Suomea monin eri tavoin. Lisätietoa ohjelman soveltamisesta nuorisoseurakontekstissa saa Riina Kylmälahdelta, riina.kylmalahti@nuorisoseurat.fi.

Jaa
Kirjoittaja
Nuorisoseurat
Näytä kaikki kirjoittajan artikkelit