Kansainvälisyys on kaikkien nuorten oikeus

Pysähdy hetkeksi, ja mieti millaista elämäsi olisi, jos et olisi koskaan kohdannut ketään oman kulttuurisen piirisi ulkopuolelta. Tai vielä laajemmin: mitä, jos et olisi päässyt tutustumaan erilaisiin maihin ja elämäntapoihin kirjoissa, televisiossa, netissä, loma- tai muilla matkoilla. Vaikeaa, eikö totta?

Syömme, kulutamme ja elämme jokapäiväistä elämäämme enemmän tai vähemmän kansainvälisten vaikutteiden virrassa. Nuoria puhuttelevat moninaiset ilmiöt ja heidän elämäänsä koskettavat teemat liikkuvat sähköisten kanavien välityksellä nopeasti mantereelta ja maasta toiseen. Olemme arkisten valintojemme kautta huomaamattamme, mutta vahvasti kiinnittyneitä muihin maihin. Tästä huolimatta tunnemme muista taustoista ja kulttuureista tulevien arkea ja elämää lopulta melko vähän, ellei meillä ole aktiivista vuorovaikutusta heidän kanssaan.

Kaikilla nuorilla ei ole tasavertaisia mahdollisuuksia saada omakohtaisia kokemuksia kansainvälistymisestä ja toisten nuorten arjesta muualla maailmassa. Esimerkiksi asuinpaikka, perheen taloudellinen tilanne tai muihin kulttuureihin liittyvät asenteet voivat rajata tutustumisen mahdollisuudet monien ulottuvilta.

Kansainvälistymisen tukeminen on myös nuorisotyön tehtävä

Nuoristyö toimii matalan kynnyksen areenana, jossa kaikenlaisista taustoista tulevilla nuorilla on mahdollisuus toimia ja toteuttaa itseään. Nuorisotyöllä on tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä tukea nuorten kasvua, vertaisryhmiin kiinnittymistä sekä tarjota heille positiivisia kokemuksia ja mahdollisuuksia uusien taitojen oppimiseen. Työ saa käyttövoimansa nuorten omasta aktiivisuudesta sekä nuorten kanssa työskentelevien uskosta nuorten osaamiseen ja kykenevyyteen.

Nuorisotyön tavoitteet ja eetos resonoivat vahvasti sen kanssa, että kansainvälistymisen tukeminen on mitä suurimmassa määrin myös nuorisotyön tehtävä. Nuorisotyöllä on mahdollisuus tasata nuorten taustoista syntyviä eroja ja samalla ottaa nuoret mukaan ratkomaan juuri niitä kysymyksiä, jotka ovat ajankohtaisia nuorten ja meidän kaikkien tulevaisuudelle: ilmastonmuutosta, demokratian rapautumista, mielenterveyden ja muun hyvinvoinnin haasteita. Samalla kansainvälistyvä nuorisotyö tarjoaa mahdollisuuksia vahvistaa sosiaalisia ja monikulttuurisia taitoja, kulttuurienvälistä vuoropuhelua, demokraattisia arvoja ja perusoikeuksia sekä nuorten kansalaistaitoja ja yhteiskunnallista osallisuutta.

Nuorisotyö yhdenvertaistaa nuorten osallistumista ja tuo kansainväliset kokemukset myös sellaisten nuorten ulottuville, joilla on muita heikommat mahdollisuudet osallistua. Se tavoittaa työn ja koulutuksen ulkopuolelle jääneitä nuoria, syrjäisillä alueilla ja maaseudulla asuvia sekä laajasti erilasiin vähemmistöihin kuuluvia. Kansainvälistymisessä kyse ei ole luksuksesta, vaan kaikkien nuorten oikeudesta olla rakentamassa oman näköistä elämää ja tulevaisuuden yhteiskuntia yhdessä toisten nuorten kanssa.

Ota ensimmäinen askel

Jos omassa arjessa aktiiviset keinot nuorten kansainvälistymisen lisäämiseksi ovat toistaiseksi olleet vähissä, apu on onneksi lähellä. EU:n nuoriso-ohjelmat eli Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot antavat nuorille monenlaisia mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen, alkaen paikallisesti toteutettavista solidaarisuushankkeista eurooppalaiseen DiscoverEU -junaseikkailuun ja pidempiin vapaaehtoisjaksoihin asti. Nuorisoalan ammattilaisille ja vapaahehtoisille ne tarjoavat areenan ja välineitä niin nuorten kasvun, yhteiskunnallisen osallisuuden ja solidaarisuuden tukemiseen kuin ammatillisen osaamisen vahvistamiseen ja organisaatioiden toiminnan kehittämiseen.

Kansainvälisyys kuuluu kaikille – nuorille, nuorisotyöntekijöille ja vapaaehtoisille. Ensimmäisen askeleen kansainvälistymisessä voi ottaa osallistumalla maksuttomaan koulutukseen jossain päin Eurooppaa. Jos matkaan lähtö tuntuu juuri nyt vaikealta, niin koulutuksia löytyy myös kotikulmilta!

Tutustu EU:n nuoriso-ohjelmiin


Kirjoittaja Mari Ahonen-Walker
Opetusneuvos, Nuorison, kulttuurin ja liikunnan kansainvälistymispalvelut, Opetushallitus

Jaa
Kirjoittaja
Nuorisoseurat
Näytä kaikki kirjoittajan artikkelit