Kulttuurihyvinvointia nuorille

Kulttuuri- ja taidetoiminnan merkitys nuorille on noussut vahvasti näkyväksi työssäni kuluneen vuoden aikana. Aihe oli esille myös Kulttuurihyvinvointipoolin avoimessa kokouksessa eduskunnan kansalaisinfossa 28.11.2023. Tilaisuudessa kuultiin nuorten ääntä siitä, millaisia vaikutuksia kulttuuri- ja taidetoiminnalla, harrastuksilla sekä kulttuurikokemuksilla on nuorten elämään.

Suomessa puhutaan nuorten mielenterveyskriisistä, joka näkyy lisääntyneenä uupumuksena ja ahdistuksena. Esimerkiksi lukio-opinnot koetaan uuvuttavaksi ja suorituspaineet ovat suuria. Monen opiskelijan lukujärjestykseen ei mahdu muuta kuin lukuaineita, mikä tekee opinnoista raskaita. Sen sijaan opiskelijat, joilla on mahdollisuus ottaa jokin taideaine opintoihin, kokevat näiden aineiden opiskelun mielekkääksi sekä kokonaiskuormitusta keventäviksi.

Moni nuori kokee myös olevansa eksyksissä pohtiessaan omaa identiteettiään: kuka olen, minne kuulun, olenko osa yhteiskuntaa? Kulttuuri- ja taidetoiminnan kautta on mahdollista löytää turvallinen yhteisö, jossa voi avautua oman luovuuden äärelle. Tämä on kulttuurihyvinvointitoimintaa parhaimmillaan.

Nuoret toivat ilmi, että he ovat pettyneitä yhteiskuntaan. He kokevat, että heillä ei ole paikkaa yhteiskunnassa tai yhteisöä, mihin kuulua. Yksi ratkaisu monimuotoisiin haasteisiin voisi osaltaan löytyä kulttuurihyvinvointitoiminnasta. Näinä aikoina toimintaa olisi tärkeää tarjota kaikenikäisille, mutta erityisen vahvasti nuorille.

Yhteiskunnan pitäisi vahvistaa nuorten osallisuutta tarjoamalla heille yhteisöjä, joihin kiinnittyä ja luomalla turvallisia ympäristöjä, joissa on kasvurauha. Taide ja kulttuuri voisivat olla merkittäviä mahdollistajia näiden teemojen toteutumiselle. Nuorten mukaan he ovat saaneet kulttuurista ja taiteesta positiivista vastapainoa elämään – kuinka ne ovat tukeneet aikuiseksi kasvamisessa.

Kulttuurihyvinvointitoiminta vahvistaa nuorten resilienssiä ja tarjoaa näkymän tulevaisuuteen, joka on positiivinen ja toiveikas.


Kirjoittaja Eveliina Lafghani, Toiminnanjohtaja, Taiteen Sulattamo ry

Jaa
Kirjoittaja
Nuorisoseurat
Näytä kaikki kirjoittajan artikkelit