Nuoret Vaikuttajat olivat nuorisovaihdossa Tanskassa marraskuussa.

Hankerintamalle on tullut uutuuksia

Nyt on aika iloita, sillä olemme syksyn aikana saaneet positiiviset rahoituspäätökset Kulttuurituulahduksia Keski-Suomessa -hankkeelle, Tekemisen riemua Kainuussa -hankkeelle sekä kahdelle harvaan asutun maaseudun kulttuuritoimintaa kehittävälle projektille Pohjois-Karjalaan ja Lappiin. Projektit alkavat vuoden alussa, kehittävät osaltaan maakuntien nuorisoseuratoimintaa ja linkittyvät vahvasti paikalliseen toimintaan kumppanuuksien kautta. Sisässä on myös useampi hanke, joiden toteutumisesta ei kirjoitusvaiheessa ole vielä tietoa.

Kulttuurituulahduksia luo asukkaiden näköistä kulttuuritoimintaa

Kulttuurituulahduksia Keski-Suomessa -hankkeessa suunnitellaan yhdessä alueelta koottavan tiimiin kanssa toiveiden ja tarpeiden mukaista kokeilevaa toimintaa, ja projektityöntekijä organisoi näiden toiveiden toteutuksen. Kulttuuriin perustuva kokeilu tuotetaan ohjatusti osallistavin menetelmin sekä eri tavoin dokumentoiden. Kulttuurituulahduksien sisältöä tai tapaa ei ole rajattu hakuvaiheessa. Hankkeen aikana järjestetään avoimia keskustelutilaisuuksia suunnittelun alkaessa sekä toteutuneen toiminnan jälkeen fasilitaattoreiden avulla. Keskustelutilaisuuksissa käydään läpi alueen vahvuuksia, kulttuuritoiminnan tilaa ja luontokohteita sekä tarpeita, osaamista ja toiveita. Avausdialogin tarkoituksena on löytää yhteinen näkemys sille, mitä kulttuurituulahduksessa paikallisesti lähdetään rakentamaan. Mukana yhteistyössä on viisi nuorisoseuraa Keski-Suomessa sekä Keski-Suomen Kylät ry. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2023–31.12.2024 ja hankkeen rahoittajana toimii Keski-Suomen liitto.

Tekemisen riemua Kainuussa tuo maakunnan nuorisoseurat yhteen ja luo uutta toimintaa

Tekemisen riemua Kainuussa -kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää ja tukea alueella toimivien nuorisoseurojen toimintaa tarpeiden mukaisesti, luoda maakunnan nuorisoseuraverkosto ja lisätä seurojen välistä yhteistyötä. Se myös auttaa tunnistamaan, tekemään näkyväksi ja jakamaan nuorisoseurojen osaamista. Tarkoitus on lisäksi saada uusia jäseniä ja aktiiveja mukaan nuorisoseuratoimintaan ja turvata toiminnan jatkuvuutta sekä kehittää ja luoda uutta nuorisoseuratoimintaa alueelle. Lisäksi tavoitteena on selvittää ja luoda malli sille, miten Kainuun alueellinen toiminta toteutuu hankkeen jälkeen sekä nostaa Kainuun alueellinen toiminta sille tasolle, että sinne voidaan jatkossa ohjata valtionavustusta nuorisotyöhön. Hankkeen viralliset yhteistyökumppanit ovat Kuhmon Keiketys, Kuhmon Nuorisoseura, Sotkamon Nuorisoseura, Oterman Nuorisoseura sekä Neittävän Nuorisoseura, mutta hanke tekee yhteistyötä koko maakunnan alueen nuorisoseurojen kanssa. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2023–30.6.2024 ja sen rahoittajina toimivat Elävä Kainuu ja Oulujärvi -Leader-ryhmät.

Harvaan asutun maaseudun kulttuuritoimintaan uusia mahdollisuuksia

Nuorisoseurat oli myös aktiivinen tänä vuonna Taikella ensi kertaa avautuneessa haussa harvaan asutun maaseudun kulttuuritoiminnan kehittämiseen. Merkittävät kokonaisuudet saatiin aluetoimistojen toteutettavaksi sekä Pohjois-Karjalaan että Lappiin.

Pohjois-Karjalassa hankkeen avulla toteutetaan kulttuuritoimintaa ympäri maakuntaa yhteistyössä paikallisten nuorisoseurojen kanssa. Luvassa on muun muassa teatterilavasteiden rekonstruointia, tanssikursseja, teatteriaiheisia työpajoja sekä sirkuksen alkeita. Lisäksi järjestetään Ite tein -työpajapäiviä, joissa osallistujille annetaan mahdollisuus kokeilla erilaisia käsityöperinteitä ja uusia tuulia käsillä tehden. Hankkeen tapahtumat ja työpajat ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.

Lapissa hanke keskittyy puolestaan alueen perinteisen folktapahtuma Jutajaisten kyliin suuntautuvien kulttuuritapahtumien kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen. Hankkeen tavoitteena on luoda ja kehittää kulttuurielämää myös harvaan asutuille kylille, mikä mahdollistaa rikkaan ja monipuolisen elämän kylillä. Hankkeen avulla kehitetään kestävä pohja Jutajaiset kylillä -tapahtuman kehittymiselle.

Käynnissä olevissa hankkeissa lupaavia tuloksia

Uuden strategiamme tavoitteena on katsoa eteenpäin ja saada uusia jäseniä ja harrastajia mukaan sekä panostaa erityisesti nuoriin. Tavoitteenamme on olla haluttu rahoituskohde laadukkaan ja vaikuttavan toiminnan myötä sekä löytää uusia mahdollisuuksia yhteistyökumppanuuksien kautta. Kriittisiksi menestystekijöiksi on nostettu rohkea kehittäminen ja kokeilu, laaja rahoituspohja sekä nuorisoseurojen tunnettuus eri puolilla maata.

On ilahduttavaa, että olemme saaneet lupaavia tuloksia käynnissä olevista hankkeista, tämä siivittää meitä monella tapaa hyvään lentoon myös uusissa hankkeissa. Nuoret Etelä-Savon Dynamoina (ESR) on saanut Pieksämäellä viriämään toimintaa pitkästä aikaa. Yhteistyötä on tiivistetty Suomen Nuoriso-opiston kanssa, ja Mikkeliin rakentuu nuorten tekemiä tapahtumia kaikkiaan kolme. Vintiöstä Vaikuttajaksi, murkusta muutoksentekijäksi Uudellamaalla on vahvistanut nuorten toimintaedellytyksiä paikallisissa nuorisoseuroissa, joissa on järjestetty mm. nuorten iltoja. Kylätalo 2.0 -hankkeesta Keski-Suomessa on perustettu uusia lasten pelikerhoja ja annettu digineuvontaa nuorisoseurantaloilla.

Pohjois-Savossa yhteistyöhankkeena pyörivässä Hop in! -projektissa on onnistuttu nuorten toteuttamien kulttuurisen nuorisotyön projektien kautta lisäämään yhteisöllisyyttä ja toimijuutta. Erasmus+ -rahoituksella toteutamme Nuoret Nuorisoseuravaikuttajat -projektia, jossa mukana on ennätysmäärä nuoria ympäri Suomea. Sekä alueellisissa että valtakunnallisissa tapaamisissa on ollut innostunut ja oppiva meininki. Toimimme yhteistyökumppanina Nuorten Akatemian Inclusion is on -hankkeessa, jonka kautta opimme lisää saavutettavammasta ja yhdenvertaisemmasta toiminnasta. Lisäksi toteutamme erilaisia liikkuvuushankkeita saamamme akkreditaation kautta mm. nuorisovaihdon marraskuussa Tanskaan sekä järjestön työntekijöille suunnatun nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeen syyskuussa Belgiaan.


Kuva Riina Kylmälahti

Jaa
Kirjoittaja
Henna Liiri-Turunen

Henna Liiri-Turunen on Suomen Nuorisoseurojen alueellisen työn johtaja. Hennan kynästä saamme lukea mm. alueellisten hankkeiden kuulumisia.

Näytä kaikki kirjoittajan artikkelit