”Muista aina, että olet seuraan liittynyt kasvattaaksesi itseäsi” – nuorisoseuratoiminta tarjoaa loistavan alustan kuntouttavalle työtoiminnalle

Pohjois-Savon aluetoimisto on järjestänyt kuntouttavaa työtoimintaa vuodesta 2020 lähtien ensimmäisenä nuorisoseuroilla. Toiminta-ajatuksena on, että työtoiminta on työelämäpainotteista, jossa toimintaan osallistujat pääsevät suunnittelemaan työtehtäviään ja hyödyntämään niissä omia, jo olemassa olevia vahvuuksiaan.

Nuorisoseuroilla tehtävän kuntouttavan työtoiminnan tärkeimmät yleiset tavoitteet ovat jokaisen asiakkaan itsevarmuuden, itseluottamuksen, työelämävalmiuksien, osallisuuden sekä ammatillisuuden vahvistaminen. Toiminta tukee vahvasti paluuta työelämään, opintoihin ja avoimille työmarkkinoille.

Kuntouttava työtoiminta on ollut alusta alkaen luonnollinen jatkumo Kuopiossa vuonna 1995 alkaneeseen työllistämistoimintaan. ”On ollut ilo ja onni päästä luomaan pohjaa kuntouttavalle työtoiminnalle ja tehdä siitä meidän näköistä. Tässä on samalla itsekin oppinut paljon uutta”, kertoo työ- ja yksilövalmentaja Tatu Parviainen. ”Monella on ollut ennen meille tuloa itsevarmuus ja -luottamus hukassa. Osalla on myös tietynlaista yhteiskuntakriittisyyttä, mikä onkin ymmärrettävää pitkän työttömyyden jälkeen. Työtoiminnassa moni on löytänyt ”piilossa olleet” vahvuutensa ja osaamisensa. Me olemme luoneet raamit ja pohjan, mutta jokainen saa kyllä kiittää itseään uskaltamisesta ja heittäytymisestä”, pohtii vastaava ohjaaja Emmi Saikkonen. Järjestön arvot ovat tukeneet ja kulkeneet vierellä alusta alkaen ja tämä on huomattu myös tuloksissa; 2/3 on päässyt takaisin avoimille työmarkkinoille, työelämään tai opintoihin.

Pidä sydämesi puhtaana

Suvi, 28, on ollut nyt kuntouttavassa noin puoli vuotta. ”Olin pitkään työttömänä masennuksen takia. Minulla on myös kesken jääneet nuoriso- ja yhteisöohjaajan opinnot. Päädyin kuntouttavaan työtoimintaan, koska koin, etten ollut täysin työkykyinen, mutta kaipasin jotain tekemistä ja rytmiä sekä tukea työelämään ja opintoihin paluuseen.”

Riina, 41, oli kuntouttavan työtoiminnan ensimmäisiä asiakkaita. ”Olin sairastunut pitkän työttömyysjakson aikana masennukseen ja sain jatkuvasti paniikkikohtauksia. Huomasin erilaisia kuntouttavan paikkoja selaillessa, että Suomen Nuorisoseuroilla oli aloitettu kuntouttava työtoiminta. Olin aiemmin miettinyt alan vaihtoa lasten ja nuorten parissa työskentelyyn.”

Käytä kaikki tilaisuudet oppiaksesi yhä enemmän

Nuorisoseurojen tarjoama kuntouttava työtoiminta oli Suville luontainen valinta, koska hän haluaa tulevaisuudessa työskennellä nuorten parissa. Hän on työskennellyt Julkulan nuorisotalolla nuorisotyön avustavissa työtehtävissä. ”Pelaan ja keskustelen nuorten kanssa sekä ohjaan askartelukerhoa”, kertoo Suvi, joka on kerhonohjauksen tueksi osallistunut Knoppi-kerhonohjaajakoulutukseen keväällä 2023.

Riinalla alun tavoitteena olivat arjen rytmittäminen ja kotoa pois pääseminen. ”Pikkuhiljaa aloin omien voimavarojen puitteissa toimimaan apuohjaajana nuorisotalon puolella. Pääsin suunnittelemaan muiden ohjaajien kanssa nuorisotalon toimintaa sekä erilaisia tapahtumia sekä teemapäiviä. Kuntouttavan työtoiminnan aikana suoritin myös knoppi- sekä Avartti-toiminnan koulutukset. Kuntouttavan työtoiminnan jälkeen pääsin nuorisotalolle vastuuohjaajaksi töihin”, kertoo Riina, joka opiskelee nyt yhteisöpedagogiksi HUMAK:issa ja työskentelee samalla kerhotoiminnan vastaavana ohjaajana Kuopion seudun Nuorisoseurassa.

Ole toverillinen

Kuntouttava työtoiminta on tukenut Suvia monin tavoin. ”Olen saanut rytmiä ja motivaatiota jatkaa tulevaisuudessa opinnot loppuun sekä itsevarmuutta ja tukea muissa elämänhallintaan liittyvissä asioissa.” Hän suosittelee nuorisoseurojen järjestämää kuntouttavaa myös muille. ”Täällä on hyvä työyhteisö. Olen ainakin itse saanut tarvittavan avun ja tuen.”

Kuntouttavan työtoiminnan aikana Riinan paniikkikohtaukset vähenivät ja loppuivat lopulta kokonaan. ”Sain todella paljon tukea koko kuntoutuksen ajan sekä suuntaviivoja tulevaisuuteen. Ilman nuorisoseurojen kuntouttavaa työtoimintaa en välttämättä olisi tässä tilanteessa, missä olen nyt.”

Kuntouttavasta työtoiminnasta ja sen järjestämisestä voit lukea lisää Liisa Hersion opinnäytetyöstä ”Kuntouttavaa työtoimintaa järjestössä: Toimintamalli Suomen Nuorisoseurat ry:lle” (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2022)

Lisätietoja: Emmi Saikkonen, p. 050 411 3810, emmi.saikkonen@nuorisoseurat.fi

Otsikot lainattu Suomen Nuorisoseurojen jäsenkirjasta 1900-luvun alusta.

Pohjois-Savon aluetoimiston kuntouttavan työtoiminnan vastaavana ohjaajana toimii Emmi Saikkonen ja työ- ja yksilövalmentaja Tatu Parviainen.

MITÄ KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA ON

 • Sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu sekä myös työttömyysturvalain mukainen työllistymistä edistävä palvelu.
 • Ei ole tarkoitettu sellaisille henkilöille, jotka pystyvät työskentelemään palkkatyössä tai osallistumaan julkisiin työvoimapalveluihin (esim. työkokeilu).
 • Ehkäisee työttömyyden kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn, vahvistaa asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä arjen- ja elämänhallintaa.
 • Positiivisia vaikutuksia asiakkaan itsetunnon kehittymiseen ja aktivoitumiseen. Saa aikaan uusia oppimiskokemuksia sekä parantaa työ- ja toimintakykyä, joka linkittyy suoraan terveydentilan parantumiseen.
 • Asiakas tekee avustavia työtehtäviä 2–4 päivänä viikossa/ max. 4 tuntia päivässä.
 • Pohjois-Savon aluetoimisto tarjoaa avustavia työtehtäviä Julkulan nuorisotalossa digi –ja videotyöhön, järjestötyöhön sekä siivoustyöhön.
 • Vuoden 2023 alusta lähtien valtakunnallisesti kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä ovat vastanneet hyvinvointialueet (Työikäisten sosiaalipalvelut).

Emmi Saikkonen, kuntouttavan työtoiminnan vastaava ohjaaja

 • Yhteisöpedagogi (AMK) valm. 2008.
 • Vastaa kuntouttavasta työtoiminnasta ja sen hallinnosta.
 • Vastaa myös Pohjois-Savon aluetoimiston työllistämistoiminnasta ja opiskelijaharjoittelijoista.
 • ”Salattu” nuorisoseuramenneisyys: Vehmasmäen Nuorisoseuran nuorisoteatteriryhmän jäsen 1998-2000.

Tatu Parviainen, työ –ja yksilövalmentaja

 • Nuoriso –ja yhteisöohjaaja, valm. 2017.
 • Tukee asiakkaita työtehtävissä ja tarjoaa heille viikoittaisia yksilökeskusteluja.
 • Nuorisoseurojen vuoden ohjaaja -palkinto 2017.
 • ”Julkinen” nuorisoseuranykyisyys: Kuopion seudun Nuorisoseura ry:n puheenjohtaja 2020–.

Kirjoittajat Emmi Saikkonen ja Tatu Parviainen

Jaa
Kirjoittaja
Nuorisoseurat
Näytä kaikki kirjoittajan artikkelit