H-kiltalaiset tapasivat Pohjois-Suomen Nuoret vaikuttajat huhtikuussa Rovaniemellä.

Strategiset kärkihankkeet vievät toimintaa uudelle tasolle

Nuorisoseurat on viime aikoina panostanut toiminnan kehittämiseen ja hakenut aktiivisesti uusia rahoituksia sekä kumppanuuksia strategisten tavoitteiden eteenpäin saamiseksi. Tänä vuonna käynnissä on jo useita kehittämishankkeita, ja hankesalkkua täydennetään koko ajan. Tässä esittelemämme hankkeet ovat meille tärkeä väline uuden strategian toteuttamiseen, jossa rakennamme yhteisöjen tulevaisuutta.

Dynamo sytyttää valon Pieksämäellä ja Mikkelissä

Suomen Nuorisoseurojen toteuttama Nuoret Etelä-Savon Dynamoina -hanke on pyörinyt vuoden alusta alkaen. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat Mikkelin ja Pieksämäen seuduilla asuvat 16–25-vuotiaat nuoret. Hankkeessa luodaan uudenlainen tapahtumatuotannon ja kulttuurisen nuorisotyön toimintamalli. Käytännössä hankkeen ydin muodostuu vähintään neljästä tapahtumatuotannon jaksosta, joissa nuoret suunnittelevat tapahtuman teeman, sisällön sekä tuottavat sen. Ensimmäinen tuottajaryhmä on toiminut kevään aikana Pieksämäellä, ja syksyllä homma starttaa Mikkelissä. Hankkeen henkilöstö ja tapahtumajaksoilla vierailevat sparraajat tukevat nuorten työtä koko matkan ajan. Hankkeessa työskentelevät projektipäällikkö Nazia Asif ja projektityöntekijä Aki Menna sekä kehittämispäällikkö Henna Liiri-Turunen.

Hankkeeseen on saatu mukaan laaja yhteistyöverkosto: Pieksämäen nuorisotoimi, Mikkelin nuorisopalvelut, Ohjaamo Olkkari ja Suomen Nuoriso-opisto, ja lisäksi hankkeen ohjausryhmässä on mukana myös muita maakunnan avaintoimijoita. Verkoston kautta hanke linkittyy moneen toimintaan, ja malli jää käyttöön myös hankkeen jälkeen.

“On valtavan hienoa, että Etelä-Savossa tehdään hankkeen aikana uusia avauksia nuorisotyön kentällä. Tapahtumat ovat nuorisoseuratoiminnan ydintä ja mahdollistavat monenlaisen osallistumisen. Lisäksi vaikutukset säteilevät laajalle tuottajaryhmän ulkopuolellekin”, kommentoi Liiri-Turunen.

Hanke luo uudenlaista nuorisotyötä Etelä-Savoon, vahvistaa nuorten osallisuutta ja toimijuutta sekä luo positiivista mielikuvaa kotiseudusta. Tapahtuman tekeminen on nuorelle toiminta-alusta, jossa hän saa kehittää henkilökohtaisia taitojaan ja tunnistaa omaa osaamistaan. Taidolla voidaan tarkoittaa tässä tapauksessa hyvin laajasti erilaisia asioita. Yksi yhteinen tavoite on kehittää omia opiskelu- ja työelämätaitoja, mutta sen lisäksi nuori saattaa tarvita rohkaisua ryhmässä olemiseen, arjen taitoihin tai esimerkiksi itseluottamuksen kasvuun. Toimenpiteillä voidaan vahvistaa nuorten osallisuutta, ehkäistä syrjäytymistä ja tuoda nuorten näköisiä tapahtumia kaikkien nuorten saavutettavaksi. Hankkeessa mukanaolevien nuorten arkea tuetaan tarpeen mukaan.

“Ensimmäinen ryhmä oli haastavaa saada kasaan koronarajoitusten vuoksi. Nyt, kun ryhmä on kasassa, on työskentelytahti ollut huikea. Pieksämäellä näkee 10.6. päivänvalon uusi tapahtuma, joka on meidän Dynamo-ryhmän käsialaa. On suuri etuoikeus päästä seuraamaan ja toteuttamaan 2020-luvun nuorisokulttuuria hankkeen vetäjän roolissa”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Asif.

Meillä jokainen voi olla vaikuttaja

Järjestötoiminta on monelle nuorelle mielekäs tapa vaikuttaa ja olla aktiivinen toimija yhteiskunnassa. Nuoret Vaikuttajat -toiminta laajenee tänä vuonna entisestään ja luo uusia polkuja nuorisoseuratoimintaan. Huhtikuussa käynnistyivät uudet nuorten alueelliset vaikuttajaryhmät ympäri Suomea. Ryhmien mentoreina toimii joukko aiemmissa vaikuttajaryhmissä olleita nuoria. Odotettu hetki koittaa elokuussa, kun koko ryhmä kohtaa ensimmäistä kertaa Helsingissä.

Nuoret Vaikuttajat -toiminnassa vahvistetaan nuorten osallisuutta yhteiskunnassa, kansalaisjärjestötoiminnassa sekä kuulluksi tulemista ja osallistumista niin yhteiskunnassa kuin oman järjestömme päätöksenteossa. Ohjelma pitää sisällään mentoreiden tapaamisia sekä nuorten vaikuttajien alueellisia ja valtakunnallisia tapaamisia. Alueellisia ryhmiä on yhteensä kuusi: Etelä-Suomi, Lounais-Suomi, Kaakkois-Suomi, Keski- ja Länsi-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi. Nuoret Vaikuttajat on suunnattu pääsääntöisesti 13–25-vuotiaille nuorille. Toimintaa toteutetaan Erasmus+ -rahoituksella, ja sitä on valmisteltu yhdessä Nuoret Vaikuttajat -ohjelmassa vuosina 2019–21 mukana olleiden nuorten kanssa.

“Nuorten vaikuttajien toiminta on meille nuorisoseuroissa äärimmäisen tärkeä asia ja merkittävä strateginen painopiste. Yli 140-vuotiaana yhteisöllisyyden, nuorten osallisuuden ja kansansivistyksen toimijana pidämme erityisen tärkeänä sitä, että jokainen nuori tulee kuulluksi sellaisena kuin on ja löytää tiensä vaikuttamaan yhteiskunnassa. Ihan jokainen voi olla vaikuttaja”, kuvailee Suomen Nuorisoseurojen pääsihteeri Annina Laaksonen.

Suomen Nuorisoseurat haki alkuvuodesta nuoria mukaan avoimella haulla. Osallistujia ilmoittautui mukaan yli 50 Helsingistä Sodankylään ja Joensuusta Eurajoelle. ”On huikeaa, että nuoria haki projektiin mukaan enemmän kuin mitä olimme ajatelleet. Kaikki halukkaat on otettu mukaan”, kommentoi toiminnasta vastaava nuorisoseurojen kehittämispäällikkö Henna Liiri-Turunen.

Maaliskuussa hankkeen mentorit olivat koolla valmistelemassa toimintaa Paukkulassa Mikkelissä, ja huhtikuussa hanke pääsi kunnolla vauhtiin, kun alueelliset ryhmät kokoontuivat ensimmäistä kertaa livenä. ”Koronavuosien jälkeen ja tiukkojen rajoitusten hellitettyä on erityisen ihanaa päästä tekemään töitä nuorten kanssa. Eniten olen kaivannut kohtaamista ja keskustelua”, kertoo tuntemuksistaan Etelä-Suomen alueellisen ryhmän yhtenä vetäjänä toimiva toiminnanohjaaja Johanna Lindstam. Alueellisissa tapaamisissa nähtiin mielenkiintoisia avauksia, kun mm. Lounais-Suomen nuoret kohtasivat alueen toimijoita aluefoorumissa ja Pohjois-Suomessa käytiin puolestaan ylisukupolvista keskustelua valtakunnallisen Hermanni-killan kanssa.

Saavutettavuutta edistetään kansainvälisellä yhteistyöllä

Nuorisoseurat on yhteistyökumppanina Nuorten Akatemian vetämässä Inclusion is On -hankkeessa, jonka avulla selvitetään nuorten vapaa-ajan toiminnan saavutettavuutta. Hankkeen tavoitteena on kumppaniorganisaatioiden kanssa jakaa jo ennestään toimivia sekä innovoida uusia saavutettavuutta edistäviä käytäntöjä.

Hankkeen ensimmäinen kohtaaminen on toukokuussa Helsingissä pidettävä kansainvälinen seminaari, jossa kouluttautuu myös nuorisoseuroilta osallistujia ympäri Suomea.

Lisätietoja

Henna Liiri-Turunen
kehittämispäällikkö
044 207 3072, henna.liiri-turunen@nuorisoseurat.fi


Nuoret Nuorisoseuravaikuttajat

 • Erasmus+ (KA154-YOU) Youth participation activities
 • Toteutusaika 1.1.2022–1.7.2023
 • Toteuttaja Suomen Nuorisoseurat ry
 • Muodostuu mentoritapaamisista, alueellisista tapaamisista ja valtakunnallisista tapaamisista
 • Kuusi aluetta: Etelä-Suomi, Lounais-Suomi, Kaakkois-Suomi, Itä-Suomi, Keski- ja Länsi-Suomi, Pohjois-Suomi
 • Mukana yli 50 nuorta ja 17 mentoria
 • Seuraa Instagramissa @nsnuoretvaikuttajat
 • www.nuorisoseurat.fi/nuoretvaikuttajat

Inclusion is On

 • Hallinnoija Nuorten Akatemia
 • Erasmus + (KA220-YOU) Cooperation partnership in youth
 • Toteutusaika 1.11.2021-1.7.2024
 • Hanke sisältää seminaareja, kokeiluja, podcastin tekoa sekä työkalupakin kasaamista
 • Mukana kuusi kumppania, meidän lisäksemme Virosta, Italiasta, Tšekeistä ja Unkarista
 • www.nuortenakatemia.fi/hankkeet/inclusion-is-on-erasmus-ka2-2021-2024/

Nuoret Etelä-Savon Dynamoina (ESR)

 • Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke
 • Toteutusaika: 01.01.2022 – 31.08.2023
 • Rahoittaja: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Hankkeen kokonaisbudjetti: 251 597 euroa
 • Hankkeen toteuttaja: Suomen Nuorisoseurat ry Lisätietoja dynamo.nuorisoseurat.fi/
Jaa
Kirjoittaja
Henna Liiri-Turunen

Henna Liiri-Turunen on Suomen Nuorisoseurojen alueellisen työn johtaja. Hennan kynästä saamme lukea mm. alueellisten hankkeiden kuulumisia.

Näytä kaikki kirjoittajan artikkelit