Tuore selvitys: Kulttuurin harrastamisella on merkittäviä hyvinvointivaikutuksia

Kansalaisfoorumi, Suomen Nuorisosirkusliitto, Suomen Nuorisoseurat ja Nuori Kulttuuri, Suomen Harrastajateatteriliitto, Suomen Puhallinorkesteriliitto ja Kansalaisareena ovat tehneet yhteistyössä selvityksen kulttuurin harrastamisen vaikutuksista keväällä 2022. Selvitykseen osallistui yli 1300 vastaajaa ympäri Suomen eri harrastusaloilta ja ikäryhmistä. Selvitys kulttuuriharrastamisen koetuista vaikutuksista julkaistiin 22.9.2022.

Järjestöjen yhteistyönä keväällä 2022 teettämän selvityksen mukaan kulttuurin harrastaminen vaikuttaa vahvasti harrastajien elämän eri osa-alueisiin. Esimerkiksi 84 % vastaajista kokee saavansa iloa oppimisesta harrastuksensa parissa ja 76 % kokee yhteenkuuluvuutta kulttuuriharrastusryhmänsä kanssa. Jopa 81 % vastaajista kertoi saaneensa uusia kavereita harrastuksen myötä. Kulttuuriharrastusten sosiaalinen merkitys näkyy erityisen paljon vastauksissa: “Yhteisöllisyyden ja osallisuuden tunne saa tuntemaan oloni turvalliseksi ja tarpeelliseksi. Olen tärkeä ja merkityksellinen”, kertoo yksi vastaajista.

Selvitystä varten luotiin myös uusi mittaristo syväluotaamaan kulttuurin harrastamisen vaikutuksia yksilöön viidestä eri näkökulmasta: fyysisestä, psyykkisestä, oppimiseen liittyvästä, sosiaalisiin suhteisiin liittyvistä sekä yhteisöllisyyden kokemuksen näkökulmasta.

Selvityksen tulokset sekä mittaristo julkaistiin Kulttuuriharrastamisella hyvinvointia -seminaarissa Teatterimuseolla 22.9.

“Kulttuuriharrastamisen arvoa ei ole tunnistettu. Nyt annamme siihen kättä pidempää. Selvitys näyttää, että kulttuuriharrastus lisää osallistujien hyvinvointia ja tarjoaa yhteisön, jossa harjoitella yhteistyö- ja vaikuttamistaitoja. Onkin tärkeää tunnistaa myös kulttuurin ja taiteen muutosvoima demokratian vahvistamisen työkaluna”, painottaa Sivistysliitto Kansalaisfoorumin pääsihteeri Anneliina Wevelsiep

“Näemme työssämme sen, miten mahtavia vaikutuksia taiteen ja kulttuurin harrastamisella on yksilölle ja yhteisölle. Tämän selvityksen kautta pystymme myös näyttämään sen toteen, jolloin kulttuurin harrastamisen merkityksen kuvaileminen ei ole millään tavalla mutu-tuntumaa”, sanoo Suomen Nuorisoseurojen pääsihteeri Annina Laaksonen.

Selvitys on tarkoitus toteuttaa tulevaisuudessa joka toinen vuosi, jotta sen avulla voidaan saada pitkittäisdataa vaikutusten muutoksista. Selvityksen ensimmäisessä vaiheessa mukana ovat olleet kyselyn laatineet järjestöt jäsenkenttiensä kanssa, mutta mittaristo on jatkossa myös muiden toimijoiden käytettävissä. Tarkoituksena on saada tietoa mahdollisimman laajasti kulttuuri- ja taideharrastamisen kentältä. Kyselyssä on hyödynnetty Kukunori ry:n laatimaa Pokka-kyselyportaalia ja koko mittaristo on kaikkien saavutettavissa.

Voit tutustua koko selvitykseen Kansalaisfoorumin kotisivuilla.


Kuva Jukka Heinämäki

Jaa
Kirjoittaja
Elina Kaakinen

Elina Kaakinen on Suomen Nuorisoseurojen tapahtuma- ja viestintäkoordinaattori. Elina on järjestön virallinen somevelho. Hänen aiheitaan verkkolehdessä ovat esimerkiksi eri tapahtumamme.

Näytä kaikki kirjoittajan artikkelit