Maarit Auvinen Nuorisoseura Rajan Nuorista ohjaamassa aikuisten kansantanssiryhmä Kirkeitä.

Miten seurasi ohjaajat voivat?

Nuorisoseuroissa on tavoitteena järjestää ohjaajahuoltoa niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Ohjaajahuoltoa voi olla tapaaminen, joka kokoaa seuran ohjaajat säännöllisesti yhteisten asioiden pariin tai verkkokokousohjelman välityksellä yhdessä alueen ohjaajien kanssa vietetty hetki. Ohjaajahuoltoa ovat myös ohjaajien palkitsemiseen tarkoitettu ohjaajagaala sekä ohjaajien kokoontuminen yhteisen tekemisen äärelle, hyvinvointia edistävän toiminnan pariin. Ohjaajahuolto tukee ohjaajaa työssään, mahdollistaa vertaistuen ja yhdessä virkistymisen.

Ohjaajatapaamiset luovat yhteisöllisyyttä

Nuorisoseura voi järjestää ohjaajilleen vertaistuellisia oman seuran ohjaajatapaamisia. Ohjaajat pääsevät tällöin jakamaan toiminnassa nousseita asioita, tukemaan toisiaan haastavissa tilanteissa sekä suunnittelemaan toimintaa yhdessä. Ohjaajatapaamisia vetävä ohjaajavastaava toimii ohjaajien ja johtokunnan välisenä linkkinä.

Miksi nuorisoseuran kannattaa järjestää ohjaajahuoltoa ohjaajilleen Klaukkalan Nuorisoseuran puheenjohtaja Laura Kuutti?
”Se luo yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä ja kokemusta, että ei ole tilanteissa yksin. Ohjaajat ovat seuran sydän, ja yhteisöllisyys ylläpitää seuran toimintaa. Ohjaajien hyvinvointi näkyy seuralle aktiivisuutena toiminnassa. Harrastajille aktiivinen ja innokas ohjaaja on aina hyvä asia. Virkistystoiminnalla on merkitystä, kun se tukee ja on vapaaehtoista.”

Ohjaajien olohuoneet tarjoavat vertaistukea

Aina ei nuorisoseurassa kuitenkaan ole ohjaajia verkostoksi asti. Yksittäinen ohjaaja voi toki saada tukea haastaviin tilanteisiin johtokunnalta, mutta vertaistuellinen ohjaajuuden jakaminen jää silloin kokematta. Alueellisten ja valtakunnallisten niin kutsuttujen ohjaajien olohuoneiden tarkoituksena on toimia ohjaajia kokoavina tilaisuuksina, joissa vertaistukea voi saa myös yksin seurassa puurtavat ohjaajat. Ohjaajien olohuoneita järjestetään tapahtumien ja koulutusten yhteydessä sekä erillisinä tilaisuuksina.

Ohjaajien olohuoneet ovat sisällöltään moninaisia, ihanteellisessa tapauksessa jopa ohjaajien toiveiden mukaan luotuja. Olohuoneet vahvistavat ohjaajien välistä yhteisöllisyyttä, antavat niin henkisiä kuin fyysisiä lisävoimavaroja ohjaamiseen sekä innostavat, kannustavat ja palkitsevat ohjaajia arvokkaasta työstä.

Maarit ohjaajana Kalenat 2019 tanssin yhteisohjelman esityksessä Tempoa tenaviin -ryhmän kanssa.
Maarit ohjaajana Kalenat 2019 tanssin yhteisohjelman esityksessä Tempoa tenaviin -ryhmän kanssa.
Kuva: Sari Mustonen

Miksi ohjaajan kannattaa osallistua ohjaajahuoltoon Nuorisoseura Rajan Nuorten ohjaaja Maarit Auvinen?
”Minusta se on tärkeää toimintaa, jossa kohtaa ihania ihmisiä. Riippuen kulloisestakin agendasta ohjaajahuolto antaa enemmän tai vähemmän vertaistukea. Vaikka harrastusalat vaihtelevatkin ohjaajat kohtaavat kuitenkin samanlaisia ongelmia ja voivat auttaa niissä toisiaan. Keskustellessa ohjaajien kanssa voi saada oivalluksia, yhteistyön kukka saattaa puhjeta toisen ryhmän ohjaajan kanssa tai voi itse saada hyvän idean, jota lähtee työstämään oman ryhmän kanssa. Mielestäni jokainen ohjaajahuoltohetki on seikkailu, joskus vain irtiotto arjesta tai sitten luvassa onkin jotain, jota ei osannut lähtiessä edes odottaa.”

Kiinnittääkö ohjaajahuolto ohjaajat paremmin järjestöön?

Kysyttäessä asiasta Laura Kuutilta ja Maarit Auviselta molemmat toteavat näin olevan. Ohjaajahuollon kautta rakentuu Nuorisoseurojen oma ohjaajayhteisö, joka voi toimia väylänä ohjaajalle järjestön vaikuttamistehtäviin niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.

Harrastustoiminnan palvelulupauksen yhtenä tavoitteena on saavuttaa jokainen ohjaaja ohjaajahuollon pariin. Alueellisesta ohjaajahuollosta voi kysyä aluetoimistosta tai keskusseuralta, valtakunnallisesti ohjaajahuollosta vastaa Harrastustoiminnan tuki.


Kuva Annika Vesterinen

Jaa
Kirjoittaja
Minna Pasi

Minna Pasi on Suomen Nuorisoseurojen harrastus- ja seuratoiminnan suunnittelija. Minna on todellinen monilahjakkuus harrastustoiminnan saralla. Hänen kynästään saamme lukea mm. ohjaajakoulutusten tuoreimmista uutisista ja kaikesta harrastamiseen liittyvästä.

Näytä kaikki kirjoittajan artikkelit