Konsta Niemisen ja Kevin Sundströmin ohjaushetki kitaran soiton parissa Mikkelissä.

Ohjaajaksi toisen asteen tai ammattikorkeakouluopintojen kautta

Nuorisoseurojen harrastustoiminnan mahdollistavat eri-ikäiset ohjaajat, joita ilman emme pystyisi tarjoamaan laadukkaita harrastuksia kaikenikäisille. Harrastustoiminta myös lisää paikkakuntien eläväisyyttä ja toimeliaisuutta, edistää kulttuurin elinvoimaisuutta sekä vahvistaa nuorten osallisuutta.

Polkuja ohjaajaksi kasvamiseen on monia, mutta usein jossain vaiheessa tulee halu syventää osaamistaan. Tähän mahdollisuuden tarjoavat mm. Suomen Nuoriso-opisto Paukkula ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk.

Paukkulassa voi suorittaa kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon ja Xamkissa pääsee opiskelemaan yhteisöpedagogiksi joko päivä- tai monimuoto-opintoina. Molemmat koulutukset antavat loistavat valmiudet kehittyä ammatillisena ohjaajana. Paukkulaan voi hakea tämän kevään yhteishaussa 20.2.–19.3. ja Xamkiin 13.–27.3.

Ohjaajan polku on ”pitkä ja pomppuinen”

Freelance-taiteilija Konsta Niemisen polku ohjaajaksi alkoi Paukkulan nuoriso- ja yhteisöohjaajan opinnoista, joihin hän hakeutui pandemian jälkeen saadakseen ammatillista kokemusta lasten ja nuorten ohjaamisesta.

“Menoon on mahtunut naurua, itkua, epävarmuutta, mokia ja onnistumisia. Opinnot painottuvat työssä oppimiseen ja tutustuminen erilaisiin nuorisoalan työympäristöihin on ollut suuri rikkaus. Opintojen edetessä käsitykseni ja tietämykseni nuorista ja nuorisoalan työkentästä muuttui ja laajeni mittavasti”, Konsta kertoo.

Opintojen puolessa välissä Konsta liittyi Mikkelin seudun Nuorisoseuran johtokuntaan ja sai töitä hanketuottajana. Työtehtäviin kuului teatterikerhotoiminnan organisointi Mikkelin alueen nuorille.

“Tuottajan työ oli minulle aivan uusi osa-alue, minkä lisäksi olin oppinut Paukkulassa useita ohjauksellisia vastuita. Niiden tiedostaminen ja vastuun määrä aiheutti suuren henkisen painolastin koko työkaudelle, mutta ylpeys, riemu ja onnistumisen tunteet olivat myös yhtä isoja hankkeen edetessä. Monta uskomattoman hienoa nuorta osallistui teatterityöpajoihin ja kokemus oli todella mahtava”, Konsta muistelee tyytyväisenä.

Nyt Konstan opinnot lähestyvät loppuaan, mutta hän suhtautuu tulevaan positiivisesti.

“Olen aikeissa jäädä vaikuttamaan Mikkelin alueen nuorisoon kulttuurin saralla ja odotan mielenkiinnolla mitä tuleman pitää.”

Nuoriso-ohjaajan opinnoista yhteisöpedagogiksi

Veli-Pekko Häkli kiinnostui ohjaamisesta toimiessaan tuutorina yhdeksännellä luokalla, minkä jälkeen hän lähti opiskelemaan nuoriso-ohjaajaksi Paukkulaan. Opintojen ja muutaman työelämävuoden jälkeen hän haki ja pääsi opiskelemaan vielä yhteisöpedagogiksi Xamkiin.

“Yhteisöpedagogin työssä on lukuisia mahdollisuuksia erilaisiin tehtäviin, eikä se rajoitu pelkästään ohjaukseen tai toimistotöihin. On tärkeää murtaa rajoja ja kokeilla erilaisia työmuotoja”, Veli-Pekko avaa.

Luokkakaverinsa innoittamana Veli-Pekko lähti opintojen aikana mukaan Mikkelin seudun Nuorisoseuran toimintaan, vaikka yhdistystoiminta ei ollut hänelle aiemmin tuttua. Nuorisoseuran kautta Veli-Pekko on ollut mukana monessa ryhmätoiminnassa.

“Mielestäni on tärkeää innostaa nuoria löytämään omat kiinnostuksenkohteensa ja rohkaista heitä osallistumaan toimintaan, olivat he sitten kokeneita tai vasta aloittaneita”, Veli-Pekko kertoo.

Miten kannustaisit nuoria seuraamaan jalanjälkiäsi yhteisöpedagogin uralla?

“Rohkaisisin heitä ottamaan suuren harppauksen kohti kehitystä ja ymmärtämään, kuinka tärkeä tämä ala on”, Veli-Pekko summaa.

Taneli Arosara ja roll up-kuvassa Veli-Pekko Häkli Nuorten taiteellisen mielen osoitus –projektin taidenäyttelyssä Mikkelin kirjastolla.

Yhteishaku peruskoulun jälkeiseen koulutukseen on käynnissä 20.2.–19.3. ja korkeakouluihin 13.-27.3.2024 osoitteessa opintopolku.fi.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Nuoriso-­ ja yhteisöohjaaja suunnittelee, järjestää ja ohjaa eri-­ikäisten ihmisten toimintaa. Työn painopisteenä on osallisuuden lisääminen, yhdenvertaisuus sekä kansalaistoiminta. Alalla painottuvat erilaisten toiminta- ja harrastus­mahdollisuuksien tukemisen ja mahdollistamisen ohella nuorten toimintamahdollisuuksien kehittäminen sekä yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja laajentaminen.

Lastenohjaaja työskentelee varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintaympäristöissä, kuten päiväkodissa, perhepäivähoidossa ja avoimessa varhaiskasvatuksessa. Lastenohjaajan työ on suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta, hoitoa ja huolenpitoa. Lastenohjaajalla on osaamista myös perheiden kanssa tehtävään työhön.

paukkula.fi/koulutukset


Yhteisöpedagogi (AMK) 

Tutkinnosta tähdätään nuorten kasvatuksen ja ohjauksen ammattilaiseksi ja hyvinvoinnin sekä yhteisöllisyyden kehittäjäksi. Koulutus antaa ymmärrystä nuoren elämään ja nuoruuden ilmiöihin sekä osaamista käyttää nuorisokasvatuksen pedagogisia, ohjauksellisia ja osallisuutta tukevia menetelmiä. Päiväopinnot järjestetään Mikkelissä lähiopetuksena.

xamk.fi/koulutukset/yhteisopedagogi-amk

Jaa
Kirjoittaja
Riina Kylmälahti

Riina Kylmälahti on Suomen Nuorisoseurojen harrastamisen vastuualueen johtaja. Riina kirjoittaa verkkolehteen harrastustoiminnan hankkeista, oppilaitosyhteistyöstä sekä tanssin, teatterin ja muiden harrastusmuotojen kuulumisista.

Näytä kaikki kirjoittajan artikkelit