Uusi kysely tekee kulttuurin harrastamisen vaikutukset näkyviksi

Kansalaisfoorumi ja Suomen Nuorisoseurat ovat yhdessä Suomen Nuorisosirkusliiton, Suomen Puhallinorkesteriliiton, Suomen Harrastajateatteriliiton sekä Kansalaisareenan kanssa kehittäneet kyselyn kulttuurin harrastamisen koetuista vaikutuksista. Juuri äsken, toukokuun 2022 alussa, kysely on lähtenyt eri harrastusryhmien jäsenille. Kyselyllä halutaan nostaa esiin niitä moninaisia vaikutuksia, joita taiteen ja kulttuurin harrastaminen tuo yksilöille ja sitä kautta yhteisöille ja koko yhteiskunnalle.

Kuinka kulttuuriharrastamisen vaikutuksia voi mitata?

Jotta saisimme esiin kokemuksesta syntynyttä tietoa taiteen ja kulttuurin harrastamisen vaikutuksista, olemme päättäneet kysyä vaikutuksista harrastajilta itseltään. Mielestämme on tärkeää kuulla heitä, jotka vuosi toisensa jälkeen tekevät yhdessä teatteriesityksiä, harjoittelevat soittotaitojaan ja treenaavat sirkuskoulujen saleissa. 

Kysely pilotoitiin syksyllä 2021 useammalla eri harrastajaryhmällä. Pilottikyselyn avulla saimme arvokasta tietoa kyselyn toimivuudesta. Vastaajat jaksoivat antaa meille palautetta kysymys toisensa jälkeen, ja olemme tästä erittäin kiitollisia. Näiden kommenttien avulla pystyimme hiomaan kyselyämme entistä selkeämmäksi ja ymmärsimme, mitkä kysymykset ovat oikeasti tärkeitä ja mistä voimme luopua.

Kysely on luotu Kukunori ry:n kehittämällä Pokka-arviointityökalulla. Olemme tehneet Kukunorin kanssa hedelmällistä yhteistyötä ja saaneet heiltä arvokasta kokemustietoa kyselyn laatimiseen. Nyt kyselymme on Pokka-alustalla julkisena, kaikkien toimijoiden käytössä ja toiveenamme on, että saisimme laajempaa dataa myös muiden toimijoiden kyselyiden kautta.  Tämä kysely toistetaan useampana vuonna peräkkäin; näin meidän on mahdollista kerätä tietoa kulttuurin harrastamisen vaikutuksista pidemmällä aikavälillä.

Vaikutusten esiin tuominen on tärkeää monella tavalla

Olemme hyödyntäneet oman kyselymme pohjana kaikkea sitä hienoa tutkimusta, mitä kulttuurin ja taiteen vaikutuksista on tehty aiemmin Suomessa ja maailmalla. Tästä materiaalista olemme pyrkineet puristamaan tärkeimmät indikaattorit ja väittämät, jotka koskettavat jäsenjärjestöissämme toimivia kulttuurin harrastajia.

Kulttuurin harrastaminen vaikuttaa kokonaisvaltaisesti ja monella eri tavalla ihmisten elämään. Niin kehoon ja mieleen kuin oppimiseenkin. Suuri merkitys on myös sosiaalisilla ja yhteisöön liittyvillä vaikutuksilla. On tärkeää tehdä näitä vaikutuksia näkyväksi niin harrastajille itselleen kuin päättäjille, jotka päättävät muun muassa kulttuuriharrastustoiminnan rahoituksesta.

Toivomme, että harrastajat innostuisivat vastaamaan kyselyymme ja saisimme vastauksia runsain mitoin. Kyselyn tulokset julkaistaan alkusyksystä 2022 ja luotamme siihen, että meillä on silloin monta vahvaa ja kentältä suoraan tullutta perustelua siihen, millä tavoin taiteen ja kulttuurin harrastaminen on merkittävää ja miksi yhteiskunnan kannattaa satsata sen tukemiseen.


Kuva Petri Kivinen

Jaa
Kirjoittaja
Nuorisoseurat
Näytä kaikki kirjoittajan artikkelit