Ovet auki kaikille – mitä yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa käytännössä?

Yhdenvertaisuus on ollut nuorisoseuratoiminnan keskeinen arvo jo pitkään, ja uuden strategian myötä neljänneksi arvoksi nousi moninaisuus. Se muodostaa yhdenvertaisuuden kanssa symbioosin: ilman moninaisuuden tunnistamista ja huomioimista aito yhdenvertaisuus ei voi toteutua. Myös osallisuus ja yhteisöllisyys, arvojamme nekin, ovat keskeisesti liitoksissa myös kaikenlaisten ihmisten hyväksymiseen ja heidän tasavertaiseen kohtaamiseensa. Julkaisimme viime vuoden lopussa Ovet auki kaikille – yhdenvertaisuus- ja moninaisuusosaamisen oppaan nuorisoseuralaisille. Sen on kirjoittanut Riikka Järvinen yhdessä Annina Laaksosen eli allekirjoittaneen kanssa.  

Kollegat Tiina Koskinen Tampereelta, Pirita Laiho Helsingistä, Jussi Salmi Kuopiosta ja Johanna Hurme Jyväskylästä ovat kaikki erittäin vaikuttuneita uudesta oppaasta.

”Yhdenvertaisuusasiat saattavat nopeasti ajateltuna tuntua itsestään selviltä, mutta kun perehtyy oppaan sisältöön, voi huomata, että on toiminut esimerkiksi syrjivästi itse sitä tiedostamatta. On hyvä, että oppaassa on ymmärtämisen ja oppimisen näkökulma, pikkuhiljaa voimme kehittää ajatteluamme ja toimintaamme tämänkin teeman ympärillä”, summaa Tiina.

”Oppaan avulla pystyy asioita viemään teoriasta käytäntöön. Opas on tarpeeksi laaja, mutta samalla tarpeeksi tiivis paketti, jotta termit ja asiat eivät lähde menemään solmuun”, Johanna lisää.  

Opas selkeyttää käsitteistöä

”Termit on esitelty oppaassa ilahduttavan selkeästi. Olen tehnyt osan oppaan harjoituksista ja ne ovat saaneet itseni ymmärtämään oman käyttäytymisen ja ajattelemisen vinoumia. Myös etuoikeutetun aseman ymmärtäminen ja sen laajat vaikutukset ovat kirkastuneet oppaan myötä”, Tiina kiteyttää.

Johannalle selkeytyi käsitteistöstä paljon uusia asioita. Turvallisemman tilan periaatteet ovat olleet hänelle entuudestaan tuttuja, mutta niiden käytäntöön viemiseen opas antoi uusia ideoita. Jussi vastaavasti tunnisti kaikki oppaan asiat, mutta oppi, millä nimillä asioita kutsutaan, kuten esimerkiksi risteävä syrjintä ja positiivinen erityiskohtelu.

Piritan mielestä oppaassa olevat harjoitteet ovat todella hyviä ja ne tulevat varmasti käyttöön ohjaajakoulutuksiin ja tapaamisiin. Johanna vastaavasti rakentaa tapahtumiin käytännön ohjeet, miten toimimme ennaltaehkäisevästi, tilanteen ollessa päällä ja tilanteen jälkeen. 

”Kuulin, että opasta on jo luettu työpaikallani. Ajattelin, että käymme työntekijöidemme kanssa opasta läpi tulevissa viikkopalavereissamme erilaisilla menetelmillä. Opas ja sen opit ovat jatkossa käytössä myös seurakäynneillä, aluefoorumeissa ja koulutuksissa”, Jussi kertoo. 

Miten paikallisseurat voivat sitten hyötyä oppaasta? Ne saavat ajantasaista ja tärkeää tietoa yhdenvertaisuudesta, moninaisuudesta ja niiden merkityksistä. Toivottavasti se herättää myös keskustelua ja tuo sitä kautta uutta ymmärrystä asioiden hoitamiseen. 

”Tärkeintä on ymmärtää itseään ja omia asenteitaan. Lukemalla oppaan voi ravistella omaa ajatusmaailmaa ja nähdä asioita ehkä uusin silmin. Kun itselle on syntynyt oivallus, voi myös koettaa parantaa lähiympäristöä ja asenteita. Ovatko jäsenet ja harrastajat yhdenvertaisia? Onko jäsentiedotteet selkeitä ja kaikkia kunnioittavia? Löytyykö seuran kotisivuilta tarvittavat tiedot selkeästi? Seurantalojen kohdalta voi miettiä esteettömyyttä ja opasteita. Ovatko osoitetiedot kunnossa, onko lumet lakaistu portaiden luota, onko hiekoitus kunnossa, pääseekö liuskoja pitkin taloon sisään?”, Pirita luettelee.

Koulutusta käytännön työhön

Keskustelun ja oivaltamisen jälkeen asiat pitäisi viedä käytäntöön. Kollegat toivovat lisää käytännön esimerkkejä ja konkreettisia ohjeita, miten erilaisissa tilanteissa kannattaisi toimia. ”Esimerkiksi rasismin, vihapuheen tai muuta turvattomuutta aiheuttavaan tilanteeseen puuttumiseen ja tilanteen purkamiseen”, Jussi lisää.

”Aito arvostava kohtaaminen vaatii jonkin verran vahvistusta kaikissa tapaamisissa, seurakäynneillä ja yksittäisten seurojen johtokunnassa. Sen muistaminen, että ikä, sukupuoli tai ‘huono suomen kielen taito’ ei tee kenestäkään vähempiarvoista”, Pirita muistuttaa.

Voit tilata oppaan itsellesi täältä löytyvällä lomakkeella.


Kuva Mikko Sinervo

Jaa
Kirjoittaja
Annina Laaksonen

Annina Laaksonen on Suomen Nuorisoseurojen pääsihteeri ja Nuorisoseurat-verkkolehden päätoimittaja. Hän on myös intohimoinen kulttuurin harrastaja, juoksija ja itäsavolainen pääkaupungissa.

Näytä kaikki kirjoittajan artikkelit