Kirsi Kekki, Suomen Nuoriso-opiston opettaja

Paukkulassa valmistuu ammattilaisia – ja saa hyvät eväät elämään

Ammatillisen koulutuksen uudistuksesta on pian jo viisi vuotta. Reformi nosti keskiöön moninaiset oppimisympäristöt ja tiivisti ammattioppilaitosten ja työelämän yhteistyötä sekä siirsi aiempaa suuremman osan opinnoista työpaikoilla tapahtuvaksi. Meillä kasvatus- ja ohjausalan oppilaitoksena se tarkoittaa tiivistä yhteyttä mm. koulujen, nuorisotilojen, päiväkotien ja lasten sijaishuoltopaikkojen kanssa.

Suoritettava tutkinto on jaettu tutkinnonosiin, joista jokaisesta on määritelty ammattitaitovaatimukset. Niiden mukaan opiskelija hankkii itselleen riittävän osaamisen. Oppiminen aloitetaan koulun penkillä, mutta tarvittavaa osaamista kerätään ja syvennetään työelämäjaksolla. Tällöin opiskelija työskentelee työpaikkaohjaajan johdattelemana käytännön työtehtävissä. Kertyvä osaaminen dokumentoidaan (esimerkiksi sanoin, kuvin ja videoin) arviointia varten.

Arvioinnin suorittavat opettaja ja työpaikkaohjaaja yhdessä perustaen arviointinsa tutkinnonosan ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin. Samassa yhteydessä opiskelija arvioi myös omaa osaamistaan. Työelämäjaksolla opiskelijat ovat niissä paikoissa, joihin opiskelijat valmistuttuaankin voivat työllistyä: peruskoulujen iltapäivätoiminnassa, varhaiskasvatuksessa, koulunkäynninohjaajina, järjestöissä, nuorisotiloilla, osa lastensuojelussa – lista on pitkä, mutta moninaisia ovat myös kasvatus- ja ohjausalan ammattilaisten työnkuvat nykyisin.

Peruskoulun jälkeen opiskelijalla kestää noin kolme vuotta tutkinnon suorittamiseen. Yhteishaun lisäksi opiskelemaan voi hakeutua jatkuvan haun kautta ja opinnoissa voi edetä myös joustavasti. Nopeutta valmistumiseen tuo mm. kokemus alalta tai opiskelu oppi- tai koulutussopimuksella. Näissä tapauksissa osaamisesta kerrytetään työpaikalla vielä suurempi osa, ja opiskelu vaatiikin opiskelijalta hyviä valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn.

Suomen Nuoriso-opisto Paukkula on Nuorisoseurojen oma oppilaitos. Tällä hetkellä koulussa opiskelee n. 140 tulevaa kasvatus- ja ohjausalan ammattilaista. Lisäksi kansanopistona se järjestää myös vuoden mittaisia pitkiä linjoja sekä lyhytkursseja. Opiston kampus sijaitsee Mikkelin keskustan kupeessa.


Joonas Pokkinen
Suomen Nuoriso-opiston ja Suomen Nuorisoseurojen hanke- ja kumppanuuspäällikkö

Kirsi Kekki
Suomen Nuoriso-opiston opettaja

Kuva Pihla Liukkonen

Jaa
Kirjoittaja
Joonas Pokkinen

Joonas Pokkinen on Suomen Nuorisoseurojen ja Suomen Nuoriso-opiston yhteinen hanke- ja kumppanuuspäällikkö. Joonas runoilee työkseen erilaisia hankehakemuksia ja –raportteja, mutta verkkolehteen hän saattaa kirjoittaa vaikkapa uusista rahoituskanavista, yhdenvertaisuuskysymyksistä tai mistä tahansa ajankohtaisesta.

Näytä kaikki kirjoittajan artikkelit